Văn hóa

Người thầy từng dạy 4 vị vua, đến tể tướng cũng phải quỳ gối tạ tội

13:11 28/01/2020
Người thầy từng dạy 4 vị vua, đến tể tướng cũng phải quỳ gối tạ tội

1. Người thầy được nhắc đến là ai?

A.Nguyễn Doãn Cử

B.Chu Văn An

C.Nguyễn Bảo

D.Nguyễn Bỉnh Khiêm

2. Thầy Chu Văn An từng dâng “Thất trảm sớ” xin chém 7 tên nịnh thần dưới thời vua nào?

A.Trần Nghệ Tông

B.Trần Thái Tông

C.Trần Hiến Tông

D.Trần Dụ Tông

3. Theo truyền thuyết được kể lại, thầy Chu Văn An có người học trò vốn là thần tiên hóa thành. Người học trò này đã giúp nhân dân tránh được tai họa nào?

A.Giặc ngoại xâm

B.Hạn hán

C.Dịch bệnh

D.Lũ lụt

4. Vị tể tướng nào từng quỳ gối tạ tội thầy Chu Văn An?

A.Cao Bá Quát

B.Mạc Đĩnh Chi

C.Phạm Sư Mạnh

D.Lê Quát

 

5. Thầy Chu Văn An còn có một cuốn sách về y học nổi tiếng tên là gì?

A.Nam dược thần hiệu

B.Hải thượng y tông tâm lĩnh

C.Y học yếu giải tập chú di biên

Đáp án: Không chỉ là một thầy giáo, thầy Chu Văn An còn nghiên cứu nhiều về y học cổ truyền. Cuốn “Y học yếu giải tập chú di biên” là một cuốn sách có giá trị lớn để lại cho hậu thế.

D.Cả 3 cuốn trên

Theo vietnamnet

Bình luận của bạn đọc