Bản in

Văn hóa

Thứ Ba, 15/5/2018 22:08

Liên minh Châu Âu tài trợ 450.000 Euro cho Văn hóa Sáng tạo Việt Nam

Liên minh Châu Âu tài trợ 450.000 Euro cho Văn hóa Sáng tạo Việt Nam

GD&TĐ - “Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam” là dự án do Hội đồng Anh, phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức. Dự án sẽ được triển khai trong vòng ba năm từ 2018 tới 2021, với tổng ngân sách 450,000 Euro do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Một không gian văn hóa sáng tạo (KGVHST) là một địa điểm, có thật hay trực tuyến, nơi mọi người có thể cùng nhau thể hiện những ý tưởng nghệ thuật và sáng tạo trong một môi trường tự do và cởi mở, từ đó tạo điều kiện cho họ chia sẻ những sản phẩm nghệ thuật tới cộng đồng.

Tại Việt Nam, phần lớn các không gian này đều hoạt động độc lập, thường được dẫn dắt và quản lý bởi các nghệ sỹ hoặc người thực hành nghệ thuật và sáng tạo. Những tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực văn hóa và có tiềm năng trong việc tham gia và hỗ trợ các biểu đạt nghệ thuật cũng như các cơ hội tiếp cận với đời sống văn hóa.

Để hỗ trợ cho các tổ chức này và cho công tác triển khai Chiến lược Quốc gia Phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa 2020, tầm nhìn 2030, Hội đồng Anh và Viện Văn hóa và Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS), với kinh nghiệm làm việc chặt chẽ với các KGVHST từ năm 2014, cùng đề xuất dự án này và sẽ triển khai một loạt các hoạt động hỗ trợ các tổ chức và những người thực hành trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo...

Dự án sẽ không chỉ tập trung vào các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mà đặt mục tiêu vươn rộng hơn để tác động được đến các KGVHST và công chúng ở các vùng nông thôn và bán nông thôn.

Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam thể hiện cam kết của Liên minh Châu Âu, Hội đồng Anh tại Việt Nam và VICAS trong việc hỗ trợ cho các tổ chức làm việc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của Việt Nam phát triển hơn nữa trong các biểu đạt nghệ thuật và sáng tạo.

Trần Khanh