Bản in

Văn hóa

Thứ Ba, 5/12/2017 15:18

Quảng Ninh

Hội thảo khoa học “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay – Thực trạng và định hướng phát triển”

Đông đảo các đại biểu tham dự hội thảoĐông đảo các đại biểu tham dự hội thảo

GD&TĐ - Sáng 5-12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay – Thực trạng và định hướng phát triển” tại thành phố Hạ Long.

Hội thảo do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì. Cùng với sự tham gia của bà Đỗ Thị Hoàng (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy), bà Vũ Thị Thu Thủy (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và hơn 250 đại biểu là thành viên hội đồng, những nhà khoa học lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khẳng định: Hội thảo khoa học toàn quốc “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay – Thực trạng và định hướng phát triển” là bước đi liền mạch, khoa học của hội đồng nhằm nhận diện, đánh giá khuynh hướng vận động và phát triển. Trên cơ sở đó, đề xuất định hướng và các giải pháp tiếp tục phát triển lĩnh vực quan trọng nay trong thời kỳ mới. 

Ông Nguyễn Thế Kỷ cũng nhấn mạnh, chủ đề hội thảo lần này là sự tập hợp, tiếp thu đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các đồng chí Ủy viên Hội đồng cũng như nhận được quan tâm của các nhà quản lý, nhà khoa học, văn nghệ sỹ. Điều đó khẳng định hội thảo cơ bản đáp ứng được những đòi hỏi của đời sống văn học, nghệ thuật hiện nay trên cả bình diện lý luận và thực tiễn; nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của những người hoạt động trên lĩnh vực đặc thù này.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Với chủ đề này, hội thảo đặt mục tiêu thông qua nghiên cứu sẽ nắm bắt tình hình thực tiễn, nhận diện và lý giải các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật những năm gần đây; chỉ ra các yếu tố tác động, chi phối, các xu hướng chủ đạo, các dự báo cảnh báo cần thiết, từ đó xây dựng luận cứ khoa học, xác định định hướng, tư vấn cho Đảng, Nhà nước về quan điểm, đường lối, chính sách phát triển văn học, nghệ thuật trong giai đoạn mới.

Để đạt được mục tiêu này, hội thảo tập trung thảo luận, phân tích, nhận diện các hiện tượng, các khuynh hướng vận động của thực tiễn văn học, nghệ thuật Việt Nam nói chung, của từng lĩnh vực nghệ thuật nói riêng trên tất cả các phương diện hoạt động từ sáng tác, tiếp nhận, thưởng thức, lý luận, phê bình đến quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật.

Đồng thời, lý giải và đánh giá thực trạng, chỉ ra các yếu tố tác động, nguyên nhân chủ quan và khách quan tạo nên các xu hướng; đánh giá mức độ ảnh hưởng của nó tới hoạt động sáng tạo, thưởng thức, thẩm định và đánh giá văn học, nghệ thuật. Hội nghị cũng tập trung dự báo, cảnh báo các xu hướng vận động và đề xuất các kiến nghị, giải pháp xây dựng, định hướng phát triển văn học nghệ thuật.

Chào mừng hội thảo, bà Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ sự vui mừng khi Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chọn Quảng Ninh tổ chức hội thảo.

Nhấn mạnh đến nhiều tiềm năng, thế mạnh, những giá trị riêng có cả về vật chất lẫn tinh thần mà tỉnh Quảng Ninh được ưu đãi có được, đồng chí khẳng định đây là nền tảng quan trọng để thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ninh nỗ lực, đổi mới về phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy các nguồn lực, ý tưởng để tập trung chỉ đạo phát triển KT-XH. Đến nay, Quảng Ninh cơ bản đạt được những thành tựu lớn trên nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó có lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ tư tưởng, đội ngũ văn nghệ sỹ  tỉnh Quảng Ninh tiếp thu, cảm nhận được kho tàng tri thức văn học, nghệ thuật. Hội thảo là sự tin cậy mang đến khát vọng của đội ngũ cán bộ, văn nghệ nghệ sỹ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh mong muốn các nhà quản lý, nhà khoa học, các văn nghệ sĩ tiếp tục đồng hành, bên cạnh động viên, khích lệ tỉnh Quảng Ninh, chuyển tải tới bạn bề quốc tế về hình ảnh, non nước con người Quảng Ninh, nhân lên cái đẹp, các hay và chống lại sự suy thoái, cái xấu đúng như mục tiêu hội thảo đề ra.

Góp phần hỗ trợ cho tỉnh Quảng ninh sắp tới được vinh dự đăng cai năm du lịch Quốc gia vào năm 2018; đăng cai diễn đàn du lịch Asian vào năm 2019 và đang mong chờ Quốc hội thông qua Luật Khu hành chính kinh tế đặc biệt do Quảng Ninh đề xướng. Đồng chí tin tưởng rằng, những mong muốn của tỉnh sẽ được đội ngũ văn nghệ sỹ chia sẻ, chung tay để nhân lên quyết tâm không chỉ trong khuôn khổ hội thảo mà cả chặng đường phía trước.

Với gần 70 tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, văn nghệ sỹ từ nhiều góc độ, nhận thức, nhìn nhận khác nhau được thảo luận trao đổi tại hội thảo. Hội thảo sẽ góp phần xây dựng luận cứ khoa học để đánh giá thực trạng, tìm định hướng đối với sự phát triển văn học, nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay, để từ đó có những kiến nghị, đề xuất, tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành có cơ chế chính sách phù hợp trong công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phương Linh