Bản in

Văn hóa

Thứ Hai, 20/5/2019 19:15

Hình độc về các quan đại thần ở Việt Nam thời nhà Nguyễn

Hình độc về các quan đại thần ở Việt Nam thời nhà Nguyễn

Chân dung quan Kinh lược Bắc kỳ Nguyễn Hữu Độ, quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục, quan Tổng đốc Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình... là loạt ảnh hiếm về các quan đại thần ở Việt Nam thời nhà Nguyễn do người Pháp chụp lại.

hinh doc ve cac quan dai than o viet nam thoi nha nguyen hinh anh 1

Chân dung ông Nguyễn Hữu Độ (1813-1888), một quan đại thần đời vua Đồng Khánh, từng giữ chức Kinh lược Bắc kỳ, Tổng đốc Hà-Ninh.

hinh doc ve cac quan dai than o viet nam thoi nha nguyen hinh anh 2

Chân dung quan Thượng thư Phan Đình Hòe (1876-1854)

hinh doc ve cac quan dai than o viet nam thoi nha nguyen hinh anh 3

Quan tuần phủ Hải Dương.

hinh doc ve cac quan dai than o viet nam thoi nha nguyen hinh anh 4

Các quan Tổng đốc Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình.

hinh doc ve cac quan dai than o viet nam thoi nha nguyen hinh anh 5

Tán tương Quân vụ Nguyễn Thiện Thuật (1844-1926), lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy.

hinh doc ve cac quan dai than o viet nam thoi nha nguyen hinh anh 6

Quan Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Tri Phương 1800-1873).

hinh doc ve cac quan dai than o viet nam thoi nha nguyen hinh anh 7

Quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục (1843-1923) vinh danh những sĩ tử đỗ đạt ở trường thi Nam Định.

hinh doc ve cac quan dai than o viet nam thoi nha nguyen hinh anh 8

Quan Thượng thư Bộ hình Trần Đình Bá.

hinh doc ve cac quan dai than o viet nam thoi nha nguyen hinh anh 9

Một ông quan ở Lào Cai.

hinh doc ve cac quan dai than o viet nam thoi nha nguyen hinh anh 10

Một viên quan văn trước điện Cần Chánh - Huế.hinh doc ve cac quan dai than o viet nam thoi nha nguyen hinh anh 11

Hai viên quan ở Huế.

hinh doc ve cac quan dai than o viet nam thoi nha nguyen hinh anh 12

Một ông quan và người hầu cắp tráp.

Theo Kiến thức