Văn hóa

Hai điểm du lịch mới của TP.Hồ Chí Minh được công nhận

NGỌC TRANG - 15:17 11/02/2020
Chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành.

Chợ Bến Thành được coi là biểu tượng của TP. Hồ Chí Minh khi có tuổi đời hơn 100 năm. Chợ không chỉ có vai trò kinh doanh buôn bán thông thường mà còn có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, xã hội.

Hiện nay, chợ Bến Thành là một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách khắp nơi đến tham quan, mua sắm.

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ có tiền thân là Nhà truyền thống phụ nữ Nam bộ. Điểm đặc biệt, bảo tàng được xây dựng theo tâm nguyện và ý chí của các thế hệ phụ nữ đi trước nhằm giữ gìn, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam cho các thế hệ tiếp nối.

Bên cạnh việc sưu tầm tư liệu, hiện vật về những đóng góp của phụ nữ miền Nam trong công cuộc chống ngoại xâm, từ năm 1994, bảo tàng đã chú trọng sưu tầm tư liệu hiện vật về những đóng góp của phụ nữ miền Nam trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Trong đó có hiện vật văn hóa phi vật thể liên quan đến lễ hội, tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa cộng đồng...

Ngọc Trang

Bình luận của bạn đọc