Văn hóa

Dự thảo quy định về các cuộc thi người đẹp, người mẫu có gì mới?

NGỌC TRANG (TỔNG HỢP) - 07:35 14/02/2019
Dự thảo quy định về các cuộc thi người đẹp, người mẫu có gì mới?

Theo đó, những vấn đề trong quá trình quản lý còn bất cập sẽ được sửa đổi, mục đích của Nghị định là giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và các thành viên khác trong xã hội khi tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Nghị định mới không chỉ quan tâm các điều kiện về cấp phép biểu diễn, cấp phép thi hoa hậu… mà một phần quan trọng là xây dựng chính sách cho nghệ sĩ tham gia hoạt động nghệ thuật trong bối cảnh mở cửa thị trường.

Một vấn đề được quan tâm trong dự thảo Nghị định lần này là cấp phép các ca khúc trước năm 1975. Dự thảo Nghị định bỏ quy định cấp phép ca khúc trước 1975, chỉ đưa ra quy định những bài hát có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ cá nhân hay bôi nhọ tổ chức, đi ngược lại lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân thì sẽ bị cấm.

Đồng thời, tại Dự thảo, những quy định về các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong Dự thảo Nghị định cũng "thông thoáng" hơn.

Với các cuộc thi sắc đẹp trong nước, Dự thảo Nghị định theo hướng khoanh vùng các cuộc thi, Cục chỉ cấp phép cuộc thi hoa hậu quốc tế tại Việt Nam hoặc cuộc thi cấp quốc gia. Đối với các cuộc thi do các đơn vị tổ chức, công ty tổ chức tại địa phương nào thì địa phương đó cấp phép quản lý.

Dự thảo nghị định mới cũng sẽ bỏ cấp phép cho các người đẹp đi thi hoa hậu ở nước ngoài. Theo Nghị định 79 đang có hiệu lực, top 3 các người đẹp đạt danh hiệu các cuộc thi trong nước mới được dự thi các cuộc thi người đẹp ở nước ngoài.

Theo Dự thảo Nghị định mới, tất cả các cá nhân có đủ điều kiện theo yêu cầu của cuộc thi sắc đẹp quốc tế mà thí sinh muốn dự thi đều được cấp phép tham gia. Giấy phép này không nhất thiết phải do Cục NTBD cấp, có thể là địa phương quản lý cấp.

Về việc cấp phép cho nghệ sĩ hải ngoại về biểu diễn tại Việt Nam, Dự thảo Nghị định quy định, Cục NTBD cấp phép cho cá nhân nghệ sĩ về Việt Nam, còn việc biểu diễn trong các chương trình nào, ở địa phương nào, nghệ sĩ hát bài nào thì đơn vị tổ chức xin phép địa phương đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

Ngọc Trang (tổng hợp)

Bình luận của bạn đọc