Bản in

Văn hóa

Thứ Bảy, 8/6/2019 16:42

Bộ trưởng nêu giải pháp để nghệ sỹ phát huy được tài năng

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn. Ảnh: CTTCP.Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn. Ảnh: CTTCP.

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, hiện Nhà nước hết sức quan tâm đến văn nghệ sĩ, đội ngũ trí thức, đặc biệt là văn nghệ sĩ sáng tác, đồng thời, phải tạo được môi trường hoạt động nghệ thuật để các nghệ sỹ phát huy được tài năng.

Trả lời trong phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: Nhà nước đã cấp kinh phí cho Hội Văn học - Nghệ thuật để các hội sáng tác tác phẩm. Tuy nhiên, nguồn kinh phí còn hạn hẹp.

Hiện nay như một số ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có những ngành 5 năm nay không tuyển được một sinh viên nào. Để thấy rằng nó có những cái khó và liên quan đến các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống thì rất khó khăn.

Về vấn đề lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn còn nhiều hạn chế, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhận định, xã hội hóa trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn vô cùng khó khăn.

Bộ trưởng phân tích, liên quan đến nghệ thuật có 2 dạng: Với nhạc nhẹ, nhạc hiện đại thì xã hội hóa rất tốt nhưng liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương… xã hội hóa rất khó.

Liên quan đến hiện tượng nghệ sỹ nổi tiếng làm việc ở các trường, đoàn thể đang có xu hướng tách ra ngoài làm, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thừa nhận đúng là thời gian vừa qua có hiện tượng ca sĩ nổi tiếng làm việc ở các trường viện, các đoàn nghệ thuật đang có xu hướng ra ngoài nhưng không phải là phổ biến.

Theo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, giải pháp là phải tạo được môi trường hoạt động nghệ thuật để các nghệ sỹ phát huy được tài năng, đổi mới xây dựng cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và bổ sung cơ chế đặc thù trong lĩnh vực này.

Nghiên cứu và sửa đổi mức đầu tư tài chính để chuẩn hoá các điều kiện làm việc. Đổi mới và mở rộng phương thức để tranh thủ nguồn lực, huy động toàn xã hội tập trung cho sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật, tăng cường hợp tác quốc tế, chăm lo đời sống của nghệ sỹ…

Ngọc Trang (T/H)

Tin tiêu điểm