Bản in

Văn hóa

Thứ Sáu, 29/8/2014 21:56

Bảo tồn, tôn tạo những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế

Khu di tích khởi nghĩa Yên ThếKhu di tích khởi nghĩa Yên Thế

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang.
  • Quy hoạch được thực hiện trên địa bàn 4 huyện là Yên Thế,  Tân Yên, Việt Yên và Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

  • Diện tích quy hoạch tổng thể mang tính liên vùng tỷ lệ 1/10.000, tổng cộng là 23.099,7 ha. 

  • Diện tích đất quy hoạch tổng cộng là 92,6925 ha, bao gồm 23 điểm thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế và 18 điểm di tích khác có liên quan mật thiết đến phong trào Khởi nghĩa  Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm