Bản in

Văn hóa

Thứ Ba, 18/9/2018 19:36

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận hiện vật hiến tặng

Sở VH-TT&DL Hà Nội trao bằng khen, kỷ niệm chương cho các cá nhân, tổ chức đã hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà NộiSở VH-TT&DL Hà Nội trao bằng khen, kỷ niệm chương cho các cá nhân, tổ chức đã hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội

GD&TĐ - Bảo tàng Hà Nội vừa tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng.
 

Trong một thời gian ngắn, Bảo tàng Hà Nội đã vận động, tiếp nhận đưa về bảo tàng gần 1.000 hiện vật trong tổng số 1.065 hiện vật còn thiếu so với thiết kế và đề cương kịch bản trưng bày.

Được đầu tư theo hai giai đoạn và được đưa vào sử dụng từ năm 2010, kể từ tháng 8/2017, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức giao Bảo tàng Hà Nội làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội.

Trong năm 2018, trên cơ sở Đề cương tổng quát và phân bổ không gian; Đề cương trưng bày chi tiết và Kịch bản thuyết minh nội dung, giải pháp trưng bày điều chỉnh đã được phê duyệt, Bảo tàng Hà Nội đã triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Bảo tàng cũng tổ chức các nhóm làm việc chủ động khảo sát, thu thập và tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tâm huyết, trách nhiệm với bảo tàng và di sản Thủ đô. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác sưu tầm để kịp thời phục vụ cho thiết kế chi tiết trưng bày thường xuyên và thi công trong năm 2019.

Nhóm hiện vật sưu tầm được trong đợt này chủ yếu là những hiện vật liên quan đến văn hóa tín ngưỡng, cuộc sống của người Hà Nội đầu thế kỷ XX, hiện vật thời kỳ kháng chiến và thời kỳ bao cấp. Các hiện vật về làng nghề, phố nghề cũng được tập trung triển khai sưu tầm, đặc biệt là những nghề truyền thống của Thăng Long - Hà Nội xưa.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, toàn bộ những hiện vật, tư liệu mà Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận được trong đợt này có giá trị văn hóa, tinh thần, minh chứng cho sự phát triển của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử.

Kim Phượng