Bản in

Văn hóa

Thứ Ba, 20/8/2019 21:52

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình vươn tới những ước mơ!

Sách di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân mang theo trong chuyến bay vào vũ trụ của đội bay quốc tế Việt Nam - Liên Xô, tháng 7/1980). Sách di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân mang theo trong chuyến bay vào vũ trụ của đội bay quốc tế Việt Nam - Liên Xô, tháng 7/1980).

GD&TĐ - Trưng bày chuyên đề “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)” đang được giới thiệu đến công chúng trong những ngày thu lịch sử...

Trưng bày chuyên đề “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương tổ chức được xây dựng từ 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu để kể đến công chúng những thành tựu nổi bật trong suốt 50 năm dựng xây, phát triển và hội nhập của đất nước (1969 – 2019).

Đây cũng là chặng đường mà toàn Đảng, toàn dân đã từng bước hiện thực hóa những mong muốn cuối cùng của Bác Hồ trước lúc đi xa.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trưng bày chuyên đề

Có 4 câu chuyện đặc sắc được kể trong bốn phần của chuyên đề. Với chủ đề: “Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước” (1969 - 1975), phần 1 đã kể câu chuyện toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã đoàn kết một lòng, anh dũng chiến đấu, hăng hái vươn lên từng bước thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đúng như di nguyện của Bác Hồ.

Ở phần hai: “Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc” (1975- 1986), những hình ảnh, tài liệu hiện vật tiếp tục kể sinh động về công cuộc kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau ngày giải phóng. Đây là công cuộc đầy gian lao, thử thách nhưng đã được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân không ngừng nỗ lực vượt qua, tiến lên.

Sang phần thứ ba: “Đổi mới và phát triển” (1986-1995), công chúng được chiêm ngưỡng những thành tựu của công cuộc đổi mới đã làm thay đổi diện mạo, vị thế của đất nước; kinh tế chuyển đổi và tăng trưởng, văn hóa phát triển, xã hội từng bước trở nên năng động và có sự chuyển mình kỳ diệu.

Trưng bày chuyên đề được khép lại ở phần thứ tư: “Hội nhập và cất cánh” (1995 – 2019) là câu chuyện đất nước từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội; từng bước đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển để hội nhập quốc tế sâu rộng.

 Trưng bày chuyên đề thu hút sự quan tâm của công chúng.        Ảnh: Trần Huấn.

Trước đó, phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã củng cố niềm tin cho toàn dân tộc vào tương lai của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, là những lời căn dặn mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi, là ánh sáng soi đường cho toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trưng bày chuyên đề “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)” góp phần động viên nhân dân tiếp tục thực hiện Di chúc của Người, nỗ lực phấn đấu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.”

Trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan đến tháng 12/2019.

Bình Thanh

Tin tiêu điểm