Bản in

Tuyển sinh

Thứ Ba, 26/11/2013 18:15

Tuyển bổ sung tiến sĩ theo Đề án 911

Tuyển bổ sung tiến sĩ theo Đề án 911

(GD&TĐ) - Bộ  GD&ĐT thông báo các ứng viên đã đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển năm 2013 nhưng chưa được phê duyệt trúng tuyển đi học theo Đề án 911 nộp bổ sung hồ sơ để tiếp tục xét tuyển.

(GD&TĐ) - Bộ  GD&ĐT thông báo các ứng viên đã đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển năm 2013 nhưng chưa được phê duyệt trúng tuyển đi học theo Đề án 911 nộp bổ sung hồ sơ để tiếp tục xét tuyển.

Bộ GD&ĐT ghi rõ không xét tuyển bổ sung để gửi đi đào tạo tại Bỉ, New Zealand và Australia do chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 để đi các nước này đã hoàn thành.

Việc xét tuyển bổ sung sẽ chỉ thực hiện để gửi đi đào tạo tại một số nước với dự kiến chỉ tiêu như sau: Anh (5), Đức (50), Hoa Kỳ (15), Nga (20), Nhật Bản (25), Pháp (20), Trung Quốc, tính cả Đài Loan (40) và các nước còn lại (25).

Ứng viên tiếp tục dự tuyển đợt bổ sung này phải đáp ứng đầy đủ các quy định về đối tượng dự tuyển, ngành đào tạo, điều kiện dự tuyển và hồ sơ dự tuyển đã quy định tại Thông báo số 1240/TB-BGDĐT và cần gửi bổ sung đến Bộ GD&ĐT để hoàn thiện hồ sơ, gồm:

Công văn của cơ sở đào tạo đại học đề nghị cho ứng viên tiếp tục dự tuyển; Phiếu đăng ký dự tuyển bổ sung năm 2013 (theo mẫu quy định và chấp nhận trường hợp ứng viên đăng ký nước dự tuyển khác so với đăng ký dự tuyển ban đầu theo Thông báo số 1240/TB-BGDĐT); Bản sao họp lệ chứng chỉ ngoại ngữ (theo quy định) nếu hồ sơ dự tuyển trước đó chưa nộp hoặc ứng viên mới có chứng chỉ để cập nhật thêm cho hồ sơ;

Bản sao hợp lệ các quyết định, hợp đồng liên quan đến công việc hiện tại và sổ bảo hiểm xã hội để bổ sung thêm cho hồ sơ đã nộp trước đây còn thiếu hoặc đến nay có các văn bản mới cần cập nhật thêm cho hồ sơ; Bản dịch hợp lệ (đính kèm cả bản sao từ bản gốc) văn bản tiếp nhận đào tạo của cơ sở đào tạo nước ngoài (nếu có); Các văn bản khác (do người dự tuyển có nhu cầu bổ sung, thay thế văn bản trước đó đã nộp trong hồ sơ).

Trường hợp ứng viên đã nộp hồ sơ giấy theo Thông báo số 1240/TB- BGDĐT nhưng chưa hoàn thành hồ sơ đăng ký online cần thực hiện nốt thủ tục đăng ký online tại địa chỉ http://tuvensinh.vied.vn/.

Ứng viên cần gửi đảm bảo qua đường bưu điện toàn bộ hồ sơ bổ sung nêu trên đến Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD&ĐT, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tất cả hồ sơ phải làm trên khổ giấy A4, đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi ghi đầy đủ thông tin: hồ sơ dự xét tuyển bổ sung theo Đề án 911 năm 2013, họ và tên ứng viên, tên cơ sở giáo dục đại học cử tham gia dự tuyển, tên nước đăng ký đi học, ngành học đăng ký dự tuyển, danh mục các loại giấy tờ có trong túi, địa chỉ liên hệ, các số điện thoại cố định, di động và e-mail để liên lạc.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 10/12/2013

Dự kiến kết quả xét tuyển sẽ được công bố trong tháng 1/2014 và ứng viên trúng tuyển sẽ được hướng dẫn, giải quyết thủ tục đi học trong năm 2014. Quyền lợi, nghĩa vụ của ứng viên trúng tuyển sẽ thực hiện theo Thông báo số 1240/TB-BGDĐT và các văn bản hiện hành quy định về việc triển khai, thực hiện Đề án 911.

Đan Thảo

TIN LIÊN QUAN