Bản in

Tuyển sinh

Thứ Tư, 6/11/2013 06:34

Học bổng tài trợ của VEF năm 2015

Học bổng tài trợ của VEF năm 2015

(GD&TĐ) - Năm 2015, VEF - cơ quan độc lập thuộc Chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp 40 suất học bổng toàn phần, chương trình thạc sỹ/tiến sỹ, cho công dân Việt Nam sang học tập tại Hoa Kỳ.

(GD&TĐ) - Năm 2015, VEF - cơ quan độc lập thuộc Chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp 40 suất học bổng toàn phần, chương trình thạc sỹ/tiến sỹ, cho công dân Việt Nam sang học tập tại Hoa Kỳ.

Các ngành học VEF hỗ trợ bao gồm khoa học (tự nhiên, vật chất và môi trường), công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin), kỹ thuật, toán học và y tế (bao gồm y tế công cộng và khoa học sức khỏe).

Hồ sơ xin học bổng sẽ được mở trên trang web của VEF tại địa chỉ: www.vef.gov, từ ngày 10/12/2013 đến ngày 10/ 4/ 2014 (theo giờ Việt Nam).

Xem thông báo chi tiết về Chương trình tại địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=362

VEF cũng thông báo Chương trình Học giả năm 2015 với 3 suất tài trợ cho công dân Việt Nam sang Hoa Kỳ tiến hành chương trình nghiên cứu sau tiến sỹ, trong thời gian từ 5 tháng đến 1 năm.

Hồ sơ xin tài trợ sẽ được mở tại địa chỉ: www.vef.gov, từ ngày 20/1/2014 đến ngày 10/4/2014.

Xem thông báo chi tiết về Chương trình tại địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=7&cid=368

Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam, Năm học 2014-2015: Cấp ít nhất 1 suất tài trợ cho các Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy bằng tiếng Anh tại các trường đại học Việt Nam, trực tiếp trên lớp hoặc trực tuyến từ Hoa Kỳ, trong thời gian từ 1 đến 2 học kỳ.

Xem chi tiết hồ sơ xin tài trợ trên trang web của VEF từ ngày 1/10/2013 đến ngày 28/2/2014 (theo giờ Hoa Kỳ).

Xem thông báo chi tiết về Chương trình tại địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=8&cid=366

Đan Thảo

TIN LIÊN QUAN