Bản in

Tuyển sinh

Thứ Tư, 13/11/2013 10:08

Chuẩn bị triển khai tuyển sinh TCCN năm 2014

Chuẩn bị triển khai tuyển sinh TCCN năm 2014

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, các sở GD&ĐT báo cáo về Bộ kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2013 của tất cả các trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hoặc địa phương.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, các sở GD&ĐT báo cáo về Bộ kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2013 của tất cả các trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hoặc địa phương.

Trong báo cáo, Bộ GD&Đt đề nghị các Bộ, ngành, sở GD&ĐT nêu rõ tổng chỉ tiêu thực tế được thông báo, số lượng thí sinh trúng tuyên, số lượng thí sinh nhập học của từng trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hoặc địa phương.

Số liệu thống kê trong báo cáo phải chính xác và điền đầy đủ nội dung các ô theo quy định. Nội dung nào không có số liệu thì ô đó để trống, không cắt bớt, sửa đổi cấu trúc biểu mẫu. Bên cạnh đó, đề nghị các Bộ, ngành, sở GD&ĐT phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, triển khai công tác tuyển sinh TCCN và đề xuât, kiến nghị với Bộ GD&ĐT về Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh TCCN.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Bộ, ngành, sở GD&ĐT chỉ dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2014 của các trường đối với các ngành học đã được phê duyệt mở ngành đào tạo (tính đến thời điểm báo cáo).

Địa phương nào có sự thay đổi về khu vực tuyển sinh, về mã tỉnh (TP) quận (huyện), thị xã so với năm 2013 (tính đến thời điểm nộp báo cáo), đề nghị sở GD&ĐT báo cáo kịp thời về Bộ GD&ĐT để điều chỉnh và đăng tải trên tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2014” và website của Bộ GD&ĐT. Nếu trong bao cáo của sở GD&ĐT không có nội dung này, Bộ GD&ĐT coi như địa phương đó không có sự thay đổi về khu vực tuyển sinh và mã tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Bộ, ngành, các sở GD&ĐT chủ động triển khai tới các trường thuộc phạm vi quản lý. Bộ GD&ĐT không trực tiếp triển khai nội dung này tới các cơ sở đào tạo TCCN trên cả nước; đồng thời chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung nói trên. Bộ

GD&ĐT sẽ không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 và không đăng tải thông tin tuyển sinh của các trường trên tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2014” và website của Bộ GD&ĐT đối với những đơn vị không báo cáo về Bộ GD&ĐT theo các quy định trên.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN