#NCKH

7 kết quả phù hợp

Một hoạt động NCKH của giảng viên, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Tháo gỡ bất cập, tạo lực đẩy cho hoạt động nghiên cứu trong cơ sở giáo dục

GD&TĐ - Hoạt động khoa học công nghệ trong mỗi cơ sở giáo dục luôn được xem là “chìa khóa” để thúc đẩy hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo. Việc xây dựng môi trường học thuật, NCKH tốt trong từng nhà trường không chỉ mở ra cơ hội phát triển nghề nhiệp cho giảng viên mà còn tạo nền tảng tốt cho sinh viên.