Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Trung ương Đoàn kêu gọi hỗ trợ bà con hạn mặn gần 500 triệu đồng

Ngọc Trang - 24/03/2020, 15:47 GMT+7 | Nhân ái
100 bồn nước sẽ được hỗ trợ cho bà con ở Bến Tre và Cà Mau.100 bồn nước sẽ được hỗ trợ cho bà con ở Bến Tre và Cà Mau.

Chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của các cấp bộ Đoàn trong việc khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình trong việc đề ra các giải pháp thiết thực, có hiệu quả trong việc trữ nước;

Đồng thời vận động các nguồn lực, kinh phí, trang thiết bị, dụng cụ và hỗ trợ chuyên chở, vận chuyển, cung cấp nước ngọt miễn phí cho người dân.

Trước mắt, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tập đoàn Sơn Hà và đối tác Chân Thật phối hợp hỗ trợ bước đầu là 1 máy lọc nước công suất lớn cho tỉnh Cà Mau. Đồng thời, hỗ trợ 100 bồn nước hiệu Toàn Mỹ, loại 500l (Tỉnh Cà Mau 50 bồn nước, tỉnh Bến Tre 50 bồn nước).

Máy lọc nước hỗ trợ cho Bến tre để lọc nước mặn thành ngọt

Với mục tiêu phòng, chống, ứng phó xâm nhập mặn, bảo vệ đời sống sản xuất, từng bước thích nghi với những khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại về mọi mặt, các đơn vị sẽ hỗ trợ mô hình sinh kế: 20 mô hình nuôi gà (Cà Mau 10 mô hình, Bến Tre 10 mô hình, mỗi mô hình 50 con gà giống và thức ăn từ khi nuôi đến khi xuất chuồng); 20 mô hình nuôi vịt biển (Cà Mau 10 mô hình, Bến Tre 10 mô hình); 10 mô hình nuôi ong ở rừng ngập mặn tại Cà Mau.

Các mô hình này sẽ được thực hiện ngay sau khi hạn hán và ngập mặn giảm, giúp đỡ bà con dần ổn định lại cuộc sống.

Về lâu dài, Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan, nghiên cứu các mô hình sinh kế để thích nghi với các điều kiện biến đổi của tình hình hạn hán và xâm nhập mặn để chuyển giao cho bà con nhân dân.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm