Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đẩy lùi bạo lực học đường

Hải Bình - 22/03/2020, 06:57 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Để phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường, Bộ GD&ĐT cho biết: Luật Giáo dục 2019 quy định nhiệm vụ và quyền của người học, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục; quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục (Điều 23), nhiệm vụ của người học (Điều 82); quy định rõ trách nhiệm của UBND các cấp trong việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT cũng đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể ở Trung ương và chỉ đạo sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức ở địa phương bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật; kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho HS.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện; xây dựng và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, bảo đảm các giá trị cốt lõi: Nhân ái, Tôn trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục đối với người khác, với môi trường xung quanh và với chính mình. Phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện, lứa tuổi HS. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, thể thao, xã hội để hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất cho HS.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục HS; thường xuyên thông tin hai chiều giữa nhà trường, gia đình HS về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, rèn luyện để phối hợp triển khai các biện pháp giáo dục HS.

Nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về đạo đức nhà giáo, tư vấn tâm lý, năng lực kiểm soát cảm xúc cá nhân, kỹ năng ứng xử, giải quyết các tình huống sư phạm.

Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nhà giáo.

Triển khai Luật Giáo dục 2019, Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu, rà soát và sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có hệ thống điều lệ trường học; Thông tư hướng dẫn khen thưởng, kỷ luật HS phổ thông) tăng cường các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng bạo lực học đường. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm