Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa

Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa

GD&TĐ -  Chiều ngày 10/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, 125 cán bộ đoàn viên ưu tú tham dự Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”.

Đây là một trong 8 diễn đàn được tổ chức nằm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2012.

Thượng tướng Lương Cường- Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải đồng chủ trì Diễn đàn.

Diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn với các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI là dịp để các đại biểu bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất giải pháp tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là cơ hội để các đại biểu kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên xung kích có hiệu quả tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

/Uploaded/cuong/2017_12_10/1839_IJMF.jpg

Tại diễn đàn các đại biểu đã tập trung trao đổi xoay quanh các nội dung như: Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp và các đơn vị Quân đội trong phối hợp thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp tuyển quân.

Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo; kỹ năng, phương thức cần thiết trang bị cho giới trẻ trong xử lý các vấn đề phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát huy vai trò của tuổi trẻ đấu trong đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

/Uploaded/cuong/2017_12_10/1844_SNJA.jpg

Các đại biểu tham dự diễn đàn

Phát biểu kết luận tại diễn đàn, Thượng tướng Lương Cường đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu tham dự, rất cụ thể, thiết thực, thể hiện tâm huyết trách nhiệm của tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, tuổi trẻ cả nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đó trọng tâm là quán triệt hệ thống quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết TW8 khoá IX, Nghị quyết số 28 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

/Uploaded/cuong/2017_12_10/3475_DOUY.jpg

Thượng tướng Lương Cường phát biểu kết luận tại Diễn đàn

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường tuyên truyền trong nhân dân và thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đây là nội dung nền tảng quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc;  xây dựng cơ sở chính trị, củng cố niềm tin của thanh thiếu niên vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống quê hương, truyền thống dân tộc, cơ quan, đơn vị, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  của Bác Hồ. 

Tiếp tục xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới hải đảo. Tham gia thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,  về nguồn, vận động thanh niên xung phong đến làm việc,  công tác tại nơi khó khăn, biên giới hải đảo.

Vân Anh

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận