Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ -Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục.

Theo đó, một trong những nội dung chính của hỗ trợ khởi nghiệp đó là: Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo. Các cơ sở đào tạo bố trí cán bộ, giảng viên phụ trách công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

Xây dựng và ban hành bộ tài liệu đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo; tài liệu bồi dưỡng giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp dành cho sinh viên các trường đại học và học sinh THPT.

Đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại cơ sở đào tạo, trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; tổ chức các khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV tại các nhà trường.

Tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho HSSV và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các nhà trường trong và ngoài nước.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các cơ sở đào tạo xây dựng các chuyên đề khởi nghiệp đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, các cơ sở đào tạo cần tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Cụ thể: Bố trí, đầu tư cơ sở vật chất, thành lập các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong trường, tạo không gian dùng chung cho sinh viên. Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp phù hợp với nhóm ngành đào tạo.

Giai đoạn 2018-2020, thí điểm xây dựng 3 mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, tại 03 khu vực. Giai đoạn 2021-2025 hình thành ít nhất 10 trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong cả nước trên cơ sở sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường.

Xây dựng nội dung, chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo, các HSSV và các doanh nghiệp.

Mặt khác, có chính sách hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. Theo đó, các đại học, học viện, trường đại học chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học sinh viên,…) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên trong trường.

Xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Đồng thời, hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Minh Phong

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận