Tiến sỹ trẻ góp ý văn kiện Đảng

GD-ĐT đã và đang đổi mới mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 29GD-ĐT đã và đang đổi mới mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 29

GD&TĐ - Sáng 19/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tiến sỹ trẻ là cán bộ quản lý góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác quốc tế trong đào tạo, mô hình các trường quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời, cần định hướng Chiến lược GD-ĐT phải gắn chặt chẽ với Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực, nhất là đối với những ngành, lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế

TS Nguyễn Minh Chung 

 

Hội nghị đã thu hút 60 tiến sỹ trẻ đến từ nhiều cơ quan khác nhau trên cả nước. Với tinh thần cởi mở, dân chủ và xây dựng, Văn kiện Đại hội Đảng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp trên các lĩnh vực, trong đó có GD-ĐT.

Là Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ GD&ĐT, anh Đào Hoàng Trường góp ý: “Phần nội dung về GD-ĐT (tr. 49), đề nghị bổ sung nội dung: “Đã xây dựng được hệ thống GD-ĐT tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học.

Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện rõ rệt và từng bước hiện đại hóa. Số lượng học sinh, sinh viên tăng nhanh, nhất là ở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 

Chất lượng GD-ĐT có tiến bộ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng, với cơ cấu ngày càng hợp lý.

Chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo đạt mức 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh; hệ thống giáo dục và đào tạo ngoài công lập góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục và đào tạo chung của toàn xã hội.

Công tác quản lý giáo dục và đào tạo có bước chuyển biến nhất định. Giáo dục cho mọi người và giáo dục suốt đời đang từng bước đi vào cuộc sống. 

Cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách; cơ bản bảo đảm bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo”.

Anh Trường cũng đề nghị bổ sung, cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo “GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”.

 Nhiều tiến sỹ trẻ đã góp ý cho Văn kiện về các vấn đề liên quan đến GD-ĐT

Còn chị Phạm Thị Hạnh đến từ Tạp chí Cộng sản trao đổi: “Đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT; phát triển nguồn nhân lực, trong phần đánh giá tình hình, Dự thảo Văn kiện XII lại chưa chỉ ra tình hình về phát triển nguồn nhân lực mà mới chỉ đánh giá về chất lượng GD-ĐT thời gian qua". 

Theo tôi, nên viết là: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Và cần đánh giá cụ thể, toàn diện hơn về thực trạng phát triển nguồn nhân lực hiện nay của đất nước”.

Là tiến sỹ trẻ và là Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo (Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương), anh Nguyễn Minh Chung thẳng thắn đề nghị Ban soạn thảo Văn kiện bổ sung thêm ý: 

“Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả GD-ĐT theo hướng tiên tiến, có tính ổn định” và “đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội, có tính ổn định” .

Đồng thời, nên thêm về phần về “Đổi mới cơ chế, hệ thống chính sách hiện có, chủ động đưa ra các giải pháp đột phá về trọng dụng nhân tài, đầu tư phát triển tài năng trẻ, nguồn lao động trẻ có chất lượng để phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về nước làm việc…”.

TS Chung cũng đề nghị, cần bổ sung thêm câu “Nâng cao chất lượng GD-ĐT kỹ năng nghề và có năng lực làm việc trong môi trường đa văn hóa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới toàn diện từ tư duy đến hoạch định cơ chế, chính sách nội dung và quản lý dạy nghề, phát triển dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa ở cả nông thôn đến thành thị; cả vùng thuận lợi cũng như vùng khó khăn, bảo đảm công bằng về cơ hội học nghề, việc làm, chú trọng đến nhóm đối tượng đặc thù, các đối tượng yếu thế trong xã hội”.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, các tiến sỹ trẻ cũng đã đóng góp nhiều ý kiến cho Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ở các lĩnh vực như: Khoa học, công nghệ; Định hướng và chiến lược phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và khởi nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế; Cải cách thể chế; Nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chính sách với nhân tài trẻ phát triển đất nước; Chính sách bảo vệ biên giới, hải đảo tổ quốc và các vấn đề về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Minh Phong

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận