SV Việt Nam và quốc tế chia sẻ về ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0

Nhiều ý tưởng công nghệ được các SV mang tới diễn đàn

Nhiều ý tưởng công nghệ được các SV mang tới diễn đàn

GD&TĐ - Diễn đàn khoa học SV quốc tế TPHCM lần thứ 2 vừa diễn ra trong 3 ngày, hơn 100 SV sáng tạo trong nước và quốc tế đã chia sẻ nhiều ý tưởng và giải pháp để ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 nhằm xây dựng thành phố thông minh.

Điểm nhấn của diễn đàn năm nay là chủ đề liên quan tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xây dựng thành phố thông minh. Đây là một chủ trương mới của TPHCM và là một xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và xã hội trong thời gian tới.

Thông qua diễn đàn này sẽ giúp các bạn SV nhận thức được sự phát triển của xã hội, từ đó có hướng trang bị kiến thức để khi tốt nghiệp có thể hòa nhập thành công với thị trường lao động của cuộc cách mạng công nghiệp hiện đại.

Các SV tham gia diễn đàn này đều có những ý tưởng mới để hiến kế xây dựng thành phố thông minh. Sau khi kết thúc diễn đàn, Ban tổ chức sẽ sử dụng những ý tưởng đó để tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống và sản xuất.

Anh Trần Đức Sự, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ trẻ thuộc Thành Đoàn TPHCM cho biết: “Chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động để hỗ trợ các bạn trẻ sáng tạo và nghiên cứu. Đối với các hoạt động hợp tác quốc tế, chúng tôi cũng mong muốn rằng các sản phẩm sáng tạo, công trình nghiên cứu của bạn trẻ TPHCM nói riêng, của Việt Nam nói chung có cơ hội được cọ xát, hợp tác chia sẻ, trao đổi với các bạn thanh niên quốc tế để làm sao các sản phẩm đó có thể thương mại được, có thể đưa vào ứng dụng được”.

Anh Thư

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận