Quảng Trị tạo cơ hội du học cho HS sau tốt nghiệp THCS và THPT

Quảng Trị tạo cơ hội du học cho HS sau tốt nghiệp THCS và THPT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Quảng Trị xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm học 2017 - 2018.

Kế hoạch này ghi rõ: Tạo cơ hội để giáo viên và học sinh tìm hiểu chương trình giáo dục, trao đổi chuyên môn với giáo viên và học sinh ở các nước có nền giáo dục phát triển. Các trường trọng điểm tiếp cận các chương trình giáo dục tiên tiến để tập trung hội nhập quốc tế theo hướng tạo cơ hội du học cho học sinh của tỉnh sau khi tốt nghiệp THCS và THPT.

Khuyến khích các trường mở rộng hợp tác đào tạo diện tự túc kinh phí đối với lưu học sinh Lào; tiếp tục cử giáo viên sang dạy tại Lào.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học (NCKH), lập các dự án liên kết, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, tiếp nhận, chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ với các cơ sở GD&ĐT trong và ngoài nước.

Xây dựng và triển khai các hội thi khoa học-kỹ thuật với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Thông qua hoạt động đối ngoại, tìm kiếm, chọn lọc các công trình NCKH có giá trị thực tiễn để đề xuất với lãnh đạo Sở giới thiệu, phố biến và triển khai ứng dụng…

 

 

Lập Phương

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận