Quảng Trị: 200 học sinh trung học tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật

VQ - 13:27 11/01/2020
Học sinh thuyết trình đề tài khoa học của mình. Học sinh thuyết trình đề tài khoa học của mình.

Sau vòng sơ loại có 100 dự án đủ điều kiện tham gia vòng thi chính thức, nhiều đề tài hướng vào thực tế đời sống, phục vụ việc dạy và học, đề cao những giá trị nhân văn con người.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật là nơi học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của mình, tăng cường trao đổi, giáo dục giữa các trường học và hội nhập quốc gia, quốc tế. Đồng thời giúp ngành Giáo dục, các trường học phát hiện những nhân tố có năng lực, năng khiếu nghiên cứu khoa học, ý tưởng sáng tạo để kịp thời bồi dưỡng và phát triển.

Ông Hoàng Xuân Thuỷ - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết: Cuộc thi khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống. Thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở GD. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở GD đại học, cao đẳng, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh trung học.

VQ

Bình luận của bạn đọc