Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 30

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã dự Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 30.Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã dự Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 30.

GD&TĐ -Sáng nay (15/3), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã dự Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 30.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các Bộ, Ban, Ngành và các thành viên Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra Lễ trao tặng Kỷ niệm Chương Vì thế hệ trẻ cho các Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban Thư ký.

 Các đồng chí nhận Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ
 

Bộ GD&ĐT tích cực với công tác Thanh niên

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Chủ trì xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Đến nay, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, xem xét cho ý kiến về Luật Giáo dục (sửa đổi).

Cùng với đó, Bộ đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách liên quan trực tiếp đến công tác giáo dục và đào tạo trong các nhà trường ; chủ động ban hành Đề án, Kế hoạch của ngành để hỗ trợ người học, tạo môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Bộ tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn II (2016-2020) của ngành giáo dục, trong đó tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng, phát triển hệ thống dữ liệu về thanh niên, thống nhất quản lý trong toàn ngành; hướng dẫn cơ sở giáo dục bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý, theo dõi về công tác thanh niên;

Đồng thời, phối hợp với Trung ương Đoàn và Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020; 

Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ủy ban

Đánh giá chung về những hoạt động Trong năm 2018, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công việc theo kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp nghiên cứu đề xuất, xây dựng nội dung các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên được quan tâm, nâng cao chất lượng, trong đó tập trung việc xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) và một số văn bản liên quan trực tiếp đến thanh niên và công tác thanh niên. Các Bộ, ngành chủ động trong xây dựng kế hoạch thực hiện văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện theo ngành dọc của mình. ...

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2018 còn chậm và mới kiểm tra được 9/12 đơn vị, đạt 75% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do việc bố trí, sắp xếp thời gian của các đoàn kiểm tra còn bị động theo điều kiện công tác của các thành viên, nhất là Trưởng đoàn kiểm tra. Việc phối hợp xây dựng dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) còn chậm. Việc kiện toàn, bổ sung uỷ viên Ủy ban và uỷ viên Ban Thư ký của một số Bộ còn chậm được thực hiện. Các hoạt động mang tính chuyên đề, chuyên sâu trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại nhà nước về công tác thanh niên chưa được tổ chức thực hiện nhiều.

Trong năm 2019, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên đã đưa ra Phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện là: Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; Phối hợp với các Bộ, các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên và tổ chức điều tra đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên;Thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Ủy ban thanh niên theo kế hoạch năm 2019, trong đó, tập trung các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên trong khối ASEAN, tham gia vào các dự án quốc tế hỗ trợ và phát triển thanh niên;Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ủy ban, các thành viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Tại Hội nghị, nhiều thảo luận của các đại biểu đưa ra tập trung vào công tác thanh niên: Thứ nhất, liên quan đến việc hoàn thiện luật dự thảo luật thanh niên sửa đổi để trình quốc hội; thứ hai tổng kết chiến lược phát triển thanh niên; thứ ba là các hoạt động đối ngoại về công tác thanh niên theo kế hoạch.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp ý kiến thiết thực từ các Ủy viên, đ/c Lê Quốc Phong Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho rằng với từng nội dung cụ thể cần hệ thống đầy đủ để làm tốt vai trò tham mưu cho Chính phủ trong cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên, trong đó đối thoại về chính sách được coi là cách làm mới giúp thanh niên tiếp cận với các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho thanh niên.

Riêng với các chế độ chính sách hiện có, cần nhanh thực hiện hóa giúp mọi đối tượng thanh niên được hưởng quyền lợi sớm, vấn đề thiếu việc làm, ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, tiêu cực trong thi cử, tham nhũng lãng phí, các tệ nạn xã hội chậm được đẩy lùi,...cần phối hợp thực hiện một cách tích cực và triệt để tạo mọi điều kiện cho thanh niên học tập, lao động và công tác.

Ngọc Trang

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận