Học viện Tài chính tổ chức Đại hội Đại biểu sinh viên

GD&TĐ - Vừa qua, Học viện Tài chính tổ chức Đại hội Đại biểu sinh viên lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2018.

Trong những năm qua, Hội Sinh viên Học viện Tài chính đã có những bước phát triển, hỗ trợ tích cực sinh viên học tập, rèn luyện. Nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. 

Nổi bật như, trong chương trình “Đổi mới phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học, phát triển tri thức toàn diện”, hội đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, tọa đàm về đổi mới phương pháp học tập theo hệ thống tín chỉ.

Các hoạt động thực hiện nội dung “Thi đua nâng cao chất lượng và kết quả học tập, thúc đẩy phong trào nghiên cứu và làm chủ khoa học, công nghệ mới” đã động viên, cổ vũ sinh viên vươn lên trong học tập.

Ngoài ra còn có phong trào thực hiện cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”...

Trong phong trào “Sinh viên 5 tốt”, công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Hội đã tổ chức phát động sinh viên đăng ký phấn đấu Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; xây dựng dự án “Bảng xếp hạng Sinh viên 5 tốt The Railway’s”; tổ chức xét chọn và tuyên dương, khen thưởng “Sinh viên 5 tốt” các cấp…

Hội đã chủ động tích cực động viên sinh viên tham gia hội thi kiến thức các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường 2015”, do Đoàn thanh niên Học viện tổ chức. 

Với những cố gắng trong công tác Hội và phong trào sinh viên, trong những năm qua, Hội Sinh viên Học viện Tài chính đã được tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý.

Tại Đại hội các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới để lãnh đạo công tác Hội trong nhiệm kỳ VI. Đồng chí Phạm Minh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên Học viện. Hai phó Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Chúc Quỳnh và Nguyễn Tuấn Anh.

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Học viện Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2018 là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên HVTC, đánh dấu bước phát triển mới cho công tác Hội và phong trào sinh viên Học viện Tài chính giai đoạn 2015-2018. 


Hội sinh viên Học viện đã thể hiện ý chí, nguyện vọng của sinh viên phấn đấu học tập, rèn luyện, phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phấn đấu đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên Học viện cũng như cho sự phát triển chung của Hội sinh viên Thành phố Hà Nội trong những năm tới.

Minh Phong

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận