Hà Nội hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Hà Nội hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Nội dung kế hoạch này gồm: Hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp của HSSV trong các nhà trường. Xây dựng mô hình trọng tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV trên địa bàn thành phố với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Từng bước hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút từ các cá nhân tổ chức đối với các dự án được hình thành từ ý tưởng khởi nghiệp của HSSV. Tổ chức bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

Để thực hiện kế hoạch, Sở GD&ĐT đưa giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông; hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của HSSV; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp...

Trong đó có đưa ra việc hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các nhà trường. Các nhà trường bố trí, đầu tư cơ sở vật chất, tạo không gian chung cho học sinh. Thành lập CBL khởi nghiệp phù hợp với điều kiện nhà trường.

Các nhà trường chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học, nguồn kinh phí xã hội hóa ...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh trong trường...

Kinh phí thực hiện đề án gồm nguồn ngân sách chi sự nghiệp GDĐT theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về GDĐT, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nguồn thu hoạt động sự nghiệp; quỹ hỗ trợ HSSV; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở GDĐT. Cùng với đó là nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

Lập Phương

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận