Đồng hành, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Trong ngày 27 - 28/5, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức chương trình Đồng hành, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm 2017.

Trong thời gian qua, Trường Đại học Hà Tĩnh thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là định hướng đào tạo của nhà trường, đảm bảo “đào tạo gắn với nhu cầu xã hội”, tăng cường mối liên kết “ba nhà” (nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp” trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cùng toàn xã hội chăm lo giải quyết việc làm cho sinh viên.

Để nâng cao chất lượng đào tạo gắn với đầu ra cho sinh viên, nhà trường đã quan tâm và tạo điều kiện cho sinh viên đi thực hành, thực tế tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước để sinh viên có thể trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của thị trường việc làm.

Chương trình có sự giao lưu, đối thoại giữa sinh viên và các doanh nghiệp về các kỹ năng cần thiết khi đi phỏng vấn xin việc, kỹ năng giao tiếp và ngoài ra các doanh nghiệp đã sơ tuyển một số vị trí thuộc các chuyên ngành: sư phạm, kế toán, du lịch.

Hương Ly

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận