Đẩy mạnh đổi mới công tác HS - SV theo tinh thần đổi mới GD&ĐT

GD&TĐ - Nhân ngày Học sinh sinh viên Việt Nam (9/1), báo GD&TĐ có cuộc trao đổi với TS. Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) về công tác HSSV trong thời gian qua cũng như phương hướng công tác này trong thời gian tới.

Ông có thể cho biết trong thời gian qua, công tác học sinh, sinh viên (HSSV) của Bộ GD&ĐT đã có những chuyển biến như thế nào?

Không chỉ nỗ lực để đạt kết quả cao trong học tập, HSSV còn tích cực rèn luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường và công tác xã hội, rèn luyện các kỹ năng “mềm”. TS Ngũ Duy Anh 
 Được sự chỉ đạo, điều hành sát sao của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban ngành Trung ương, công tác HSSV tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, bám sát với thực tế, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác HSSV từng bước được hoàn thiện góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác HSSV và vị thế của HSSV trong toàn ngành.

Các nhà trường ngày càng coi trọng hơn việc hỗ trợ, phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất để HSSV học tập và rèn luyện. HSSV ngày càng có ý thức hơn trong học tập và các hoạt động phong trào. Việc đánh giá kết quả rèn luyện và xếp loại, khen thưởng HSSV cũng như xét cấp học bổng khuyến khích học tập dựa trên cả 2 tiêu chí học tập và rèn luyện đã tạo động lực phấn đấu cho HSSV. 

Không chỉ nỗ lực để đạt kết quả cao trong học tập, HSSV còn tích cực rèn luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường và công tác xã hội, rèn luyện các kỹ năng “mềm”. 

Tự trang bị thêm kiến thức về ngoại ngữ, tin học cùng với cùng với các kiến thức về chuyên môn đã được HSSV nhận thức sâu sắc là yếu tố tất yếu của đội ngũ tri thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Công tác HSSV trong các nhà trường đang chuyển dần từ quản lý sang tự quản lý, phát huy, được tính tự chủ, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, vấn đề an ninh, trật tự trong các nhà trường được đảm bảo. Ý thức trách nhiệm công dân của HSSV trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngày càng được nâng cao. 

Công tác phối hợp giữa ngành GD với các ban ngành liên quan được quy định thống nhất từ T.Ư đến địa phương. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, y tế trường học được tăng cường đã góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống tinh thần, định hướng, GD thẩm mỹ, thể chất và chăm sóc sức khoẻ của HSSV.

HS, SV Việt Nam luôn phấn đấu học tập và nêu cao tinh thần xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

Hoạt động phối hợp giữa nhà trường, các cơ quan,chính quyền địa phương trong công tác quản lý, GD Công tác HSSV và đảm bảo an ninh, trật tự trường học được thực hiện thế nào, thưa ông?

Việc phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các cơ quan hữu quan, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương được thực hiện thường xuyên, nhằm huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia quản lý, giáo dục, hỗ trợ HSSV.    

Ở Trung ương, Bộ GD&ĐT đã chủ động phối hợp thường xuyên và có hiệu quả với các cơ quan, tổ chức như: Bộ Y tế, Bộ VH-TT&DL, Bộ Công an, Bộ LĐ-TB&XH, TƯ Đoàn TNCS HCM… để triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. 

Bộ GD&ĐT cũng nhận được sự ủng hộ, phối hợp tích cực từ các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế: UNESCO, UNICEF, UNODC… cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động văn hoá, thể thao, GD an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, phòng chống thảm họa thiên tai và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp liên ngành để tuyên truyền, GD và quản lý HSSV không bị kích động, tham gia các hoạt động chưa được pháp luật cho phép và phối hợp tốt với ngành Công an, chính quyền địa phương xử lý các tình huống phức tạp xảy ra, góp phần ổn định về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Một số nhà trường đã phối hợp với công an làm tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, kiểm tra hộ khẩu, quản lý sinh viên và trấn áp các đối tượng xấu bên ngoài nhà trường. Công an giúp các nhà trường huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác bảo vệ và Đội thanh niên xung kích bảo vệ an ninh; thường xuyên trao đổi với nhà trường về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và hoạt động của tội phạm để phối hợp, tổ chức các biện pháp phòng ngừa.

Tuy nhiên, chất lượng triển khai công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở một số đơn vị chưa cao. Công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV chưa thường xuyên, nên chưa chủ động phát hiện được những nguy cơ để chủ động phối hợp xử lý. 

Một số nhà trường chưa chú ý đến việc tuyên truyền, giải thích cho HSSV hiểu rõ các quy định về chế độ, chính sách, học phí, học bổng; các quy chế, quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập... hoặc thiếu sự quan tâm đến điều kiện CSVC phục vụ việc học tập, sinh hoạt của HSSV, nên còn để xảy ra tình trạng bức xúc, khiếu kiện.

Ở một số địa phương, ngành GD và ngành Công an chưa chủ động tham mưu cho UBND ban hành quy định về quản lý HSSV ngoại trú trên địa bàn nên việc thực hiện công tác quản lý HSSV ngoại trú của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn. 

Đời sống văn hóa, tinh thần của HSSV trong các khu ngoại trú còn nghèo nàn, môi trường ở ngoại trú rất phức tạp về an ninh, trật tự, chính là hệ quả từ việc chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng công an với các nhà trường trong công tác quản lý, xử lý các vi phạm liên quan đến sinh hoạt, học tập và an ninh, trật tự của HSSV ngoại trú.

HS, SV Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước 


Thưa ông, trong thời gian tới, công tác HSSV sẽ thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào?

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT xác định sẽ tiếp tục Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác HSSV theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT. Rà soát bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về HSSV, quản lý HSSV; các chế độ chính sách đối với HSSV; tăng cường GD tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV. 

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong HSSV. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật để nâng cao nhận thức của HSSV.

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, Hội SV trong các hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh để GD lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho HSSV. Tăng cường tuyên truyền, định hướng cho HSSV để nhận thức được mặt trái của trò chơi điện tử trực tuyến (game online) và các loại phim, ảnh có nội dung không lành mạnh. 

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách và hoạt động hỗ trợ, phục vụ HSSV. Tiếp tục đẩy mạnh công tác GD thể chất, thể thao, công tác y tế trường học. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác HSSV.

 Xin cảm ơn ông ! 

Hàng năm, Bộ GD&ĐT đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức giao ban công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học tại các khu vực trên toàn quốc. Thông qua giao ban, nắm tình hình cho thấy: các nhà trường và công an địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo bảo an ninh, trật tự trường học được quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2010/TTLT-BGDĐT-BCA của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an và các quy chế, quy định hiện hành của ngành GD.

TS Ngũ Duy Anh

Trung Toàn thực hiện

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận