Đẩy mạnh công tác Đội và phong trào giai đoạn 2018 - 2022

Đẩy mạnh công tác Đội và phong trào giai đoạn 2018 - 2022

GD&TĐ - Ngày 14 và 15/4, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022. Các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận, quyết định những chủ trương, kế hoạch, chương trình lớn của Công tác Đội và phong trào trong giai đoạn 2018-2022.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Đoàn tiếp tục xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước.

Chú trọng phân công cán bộ có năng lực và tâm huyết phụ trách công tác thiếu nhi; thường xuyên quan tâm định hướng chương trình công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Hội đồng Đội các cấp tổ chức phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” để giáo dục, rèn luyện thiếu nhi về lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, tác phong; về học tập và rèn luyện; về sức khoẻ, thẩm mỹ và kỹ năng trong cuộc sống. Nâng cao chất lượng đội viên. Đổi mới nội dung, phương thức triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên”.

Tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng về tổ chức, phong trào và hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường. Đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đội và phụ trách Đội, phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi được tập huấn.

Nghị quyết Đại hội cũng nêu rõ việc tổ chức Đội trong thời gian tới cần: Triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”...

Ngoài nội dung nêu trên, các Đại biểu tham dự Hội nghị còn thảo luận, góp ý kiến cho các văn bản: "Chương trình hành động của Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022", "Kế hoạch của Đoàn thanh niên tham gia thực hiện Luật trẻ em 2016", "Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng”, "Dự thảo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi"; "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Trung ương", "Chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi"....

Ngọc Trang

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận