Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác sẽ diễn ra tại TP HCM

Quang cảnh họp báoQuang cảnh họp báo

GD&TĐ - Chiều 14/5, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức họp báo chuẩn bị cho Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5 năm 2018. 

Đại hội tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018, tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi cả nước.

Tham dự Đại hội sẽ có 336 đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước, là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện; đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, thực sự là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

Về giới tính: đại biểu nam có 231 đồng chí, chiếm 68,75%; đại biểu nữ có 105 đồng chí, chiếm 31,25%.

Về độ tuổi: tuổi bình quân là: 28,8 tuổi. Nhân sự có tuổi cao nhất là 35 tuổi (31 đồng chí); nhân sự trẻ tuổi nhất là 16 tuổi (05 đồng chí).

Về dân tộc: Dân tộc Kinh: 284 đồng chí; Dân tộc thiểu số: 52 đồng chí (chiếm 15,5%) bao gồm: Bahnar (02 đồng chí); Cao Lan (01 đồng chí); Chăm (01 đồng chí); Dao (01 đồng chí); Giáy (02 đồng chí); Ê đê (02 đồng chí); Hoa (02 đồng chí); Khmer (04 đồng chí); Mạ (01 đồng chí); H'Mông (05 đồng chí), Mường (04 đồng chí); Nùng (05 đồng chí); Sán Dìu (01 đồng chí); Thái (04 đồng chí); Tày (11 đồng chí); Tà ôi (01 đồng chí); Thổ (01 đồng chí), H’re (02 đồng chí); Bru Vân Kiều (01 đồng chí); K’Ho (01 đồng chí).

Về tôn giáo: 18 đồng chí (chiếm 5,4%) bao gồm: Bà Ni (01 đồng chí); Công giáo (05 đồng chí); Phật giáo (05 đồng chí); Phật giáo Hòa hảo (01 đồng chí);Phật giáo; Thiên chúa giáo (05 đồng chí); Tin lành (01 đồng chí).

Về đối tượng: Đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, Đội: 48 đồng chí; Đại biểu Thanh niên nông thôn: 38 đồng chí; Đại biểu Thanh niên công nhân: 26 đồng chí; Đại biểu Thanh niên công chức, viên chức: 61 đồng chí; Đại biểu Thanh niên học sinh, sinh viên: 48 đồng chí (trong đó có 27 học sinh và 21 sinh viên);

Đại biểu là nhà khoa học, trí thức trẻ: 30 đồng chí; Đại biểu là văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ: 15 đồng chí (trong đó có 09 vận động viên trẻ và 06 nghệ sĩ trẻ); Đại biểu là chiến sỹ, sỹ quan trẻ tiêu biểu: 46 đồng chí (trong đó có 25 đại biểu quân đội và 21 đại biểu công an); Đại biểu là doanh nhân trẻ tiêu biểu: 24 đồng chí.

Về vùng miền: Cụm Đông Bắc Bộ: 24 đồng chí; Cụm Tây Bắc Bộ: 27 đồng chí; Cụm Trung du Bắc Bộ: 17 đồng chí; Cụm Đồng bằng Sông Hồng: 43 đồng chí; Cụm Bắc Trung Bộ: 21 đồng chí; Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ: 26 đồng chí; Cụm Tây Nguyên: 14 đồng chí; Cụm Đông Nam Bộ: 45 đồng chí; Cụm Đồng bằng Sông Tiền: 34 đồng chí; Cụm Đồng bằng Sông Hậu: 29 đồng chí; Cụm Đoàn trực thuộc: 53 đồng chí; Đại biểu nước ngoài: 03 đồng chí.

Đây là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác; đại diện tiêu biểu nhất trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động, công tác xã hội; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên; được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và xã hội ghi nhận. Đại hội kỳ vọng 336 thanh niên tiên tiến được tuyên dương lần này sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng, lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác trong toàn xã hội.

Ngọc Trang

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận