Trao đổi

Trường Đại học Hà Nội giả định tình huống ứng phó với COVID-19

MINH PHONG - 18:48 12/02/2020
 Nhà trường trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại các vị trí có nhiều người qua lại Nhà trường trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại các vị trí có nhiều người qua lại

Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học

Trong tình huống này, nhà trường sẽ tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 gây ra. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trình Trưởng ban chỉ đạo phê duyệt; phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong toàn trường.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương và các cơ quan có liên quan về điều kiện đảm bảo phương án, biện pháp phòng chống khi có dịch xáy ra.

Chỉ đạo Trung tâm y tế của nhà trường và các đom vị liên quan tâng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do COVID-19 gây ra, đảm bảo phương án biện pháp phòng chống khi có dịch xảy ra.

Cử cán bộ phụ trách y tế của nhà trường tham gia tập huấn về kỹ thuật giám sát, phòng chống và các phối hợp xử lý ổ dịch. Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong nhà trường. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, giảng viên và sinh viên không hoang mang lo lắng.

Tổ chức kiểm tra công lác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị trong toàn trường; Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ban Giám hiệu.

 Phun thuốc khử trùng, sát khuẩn toàn trường 

Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học

Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng nhu nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc. Phối hợp tích cực với ngành Y tế xử lý triệt để các ổ dịch; Tăng cường giám sát các truờng hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới COVID-19 gây ra;

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, giảng viên và sinh viên không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh và thực hiện hiện báo cáo theo quy dịnh.

Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phối hợp tích cực với ngành Y tế để triển khai các hoạt dộng phòng, chống dịch trong Nhà trường. Phối hợp với ngành Y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh, sinh viên nghi học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, nhà giáo và học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục có ổ dịch.

Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham mưu cho Ban Giám hiệu các biện pháp phòng chống dịch để nhận được sự chỉ đạo kịp thời; Phối hợp với ngành Y tế giám sát các ca bệnh do COVID-19 gây ra trong trường học. Đồng thời triền khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trướng hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc.

 Tổng vệ sinh toàn trường

Ngoài ra, phối hợp với ngành Y tế tổ chức thường trực, phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp, thông tin để cán bộ, giảng viên và sinh viên không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và cơ quan có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong nhà trường.

Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị trên toàn trường. Thực hiện báo cáo hàng ngày tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ban Giám hiệu Nhà trường để có phương án xứ lý.

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc