Bản in

Trao đổi

Thứ Hai, 16/9/2019 16:10

TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai chương trình GDPT năm 2018

Học sinh Trường THCS-THPT Đào Duy Anh, TP.HCM. Ảnh minh họaHọc sinh Trường THCS-THPT Đào Duy Anh, TP.HCM. Ảnh minh họa

GD&TĐ -Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018.

Theo đó, ngành GD-ĐT TP.HCM đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai chương trình GDPT năm 2018 gồm:

Tăng cường công tác tuyên truyền; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện; Sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; Công tác biên soạn tài liệu GD địa phương.

Kế hoạch cũng đặt ra 4 giai đoạn cụ thể để thực hiện triển khai chương trình GDPT năm 2018. 

Giai đoạn 1, từ năm 2019 đến tháng 6/2020: Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có, thực hiện bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện được chương trình phổ thông mới ở lớp 1 theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức biên soạn và lấy ý kiến, thẩm định chương trình giáo dục địa phương tại TP.HCM và trình Bộ GD&ĐT xem xét thẩm định và phê duyệt chương trình và tài liệu.

Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo thực hiện được chương trình phổ thông mới; Hoàn thành nội dung bồi dưỡng giáo viên cốt cán và tất cả giáo viên theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Giai đoạn 2, từ 6/2020 đến 6/2021: Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có, thực hiện bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện được chương trình phổ thông mới ở lớp 2 (tiểu học), lớp 6 (THCS) theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; Hoàn thành các khóa đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6.

Giai đoạn 3,từ tháng 6/2021 đến 6/2022: Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thực hiện bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện được chương trình phổ thông mới ở lớp 3 (tiểu học), lớp 7 (THCS), lớp 10 (THPT) theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hoàn thành các khóa đào tạo bồi dưỡng giáo viên giáo viên dạy lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Đảm bảo về con người và cơ sở vật chất cho bộ môn nghệ thuật.

Giai đoạn 4, từ tháng 6/2022 đến 7/2023: Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thực hiện bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện được chương trình phổ thông mới ở lớp 4, lớp 5 (tiểu học), lớp 8, lớp 9 (THCS), lớp 11, lớp 12 (THPT) theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hoàn thành các khóa đào tạo bồi dưỡng  giáo viên dạy lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9, lớp 11 và lớp 12. Đảm bảo về số lượng và chất lượng giáo viên thực hiện GDPT. 

Xem chi tiết tại đây

Hồng Đăng

Tin tiêu điểm