Bản in

Trao đổi

Thứ Năm, 15/1/2015 09:24

Ninh Thuận hướng dẫn khen thưởng học sinh tiểu học

Ninh Thuận hướng dẫn khen thưởng học sinh tiểu học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Thuận cho biết đã có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị tổng hợp đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30.

Theo đó, yêu cầu Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên dạy cùng lớp, thông qua nhận xét quá trình và kết quả học tập, hoạt động giáo dục khác để tổng hợp đánh giá mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

Cụ thể: Đánh giá về quá trình học tập từng môn học và tham gia các hoạt động giáo dục khác, những đặc điểm nổi bật, sự tiến bộ, hạn chế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; năng khiếu, hứng thú về từng môn học, hoạt động giáo dục; xếp loại từng học sinh đối với từng môn học, từng hoạt động giáo dục thuộc một trong hai mức: Hoàn thành hoặc chưa hoàn thành;

Việc ghi vào giấy khen (nếu có) về nội dung khen thưởng học sinh là hết sức linh hoạt, do giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng quyết định, không áp dụng theo khuôn mẫu có sẵn.

Đánh giá mức độ hình thành và phát triển năng lực: Những biểu hiện nổi bật về đặc điểm, sự tiến bộ, hạn chế, mức độ hình thành và phát triển theo từng nhóm năng lực của học sinh; góp ý với học sinh; khuyến nghị với nhà trường, cha mẹ học sinh; xếp loại từng học sinh thuộc một trong hai mức: Đạt, chưa đạt;

Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: Những biểu hiện nổi bật về đặc điểm và sự tiến bọ, hạn chế, mức độ hình thành và phát triển theo từng nhóm phẩm chất của học sinh; góp ý với học sinh; khuyến nghị với nhà trường, cha mẹ học sinh; xếp loại từng học sinh thuộc một trong hai mức: Đạt, chưa đạt;

Sở cũng yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố hướng dẫn các trường tiểu học tổ chức tốt công tác khen thưởng học sinh cuối học kỳ I và cuối năm học.

Theo đó, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu những học sinh đạt thành tích nổi bật hay tiến bộ vượt bậc về một trong ba nội dung đánh giá theo Thông tư 30 trở lên; đạt thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đột xuất khác.

Sau đó, tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh; tổng hợp và lập danh sách đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Nội dung, số lượng học sinh được khen thưởng, tuyên dương do Hiệu trưởng quyết định.

Ví dụ, khen thưởng về các môn học: Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán; Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn Khoa học và môn Âm nhạc; Có tiến bộ vượt bậc khi tham gia các hoạt động của lớp, trường; Có ý thức và trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản; Luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn trong học tập…

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Ninh Thuận cũng nhấn mạnh đến cơ sở việc tuyên truyền, giải thích để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh hiểu và nhận thức đúng về việc khen thưởng theo Thông tư 30.

Mục đích khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích khả năng của mỗi học sinh, động viên các em phấn đấu vươn lên, mang lại niềm vui và hứng thú học tập, rèn luyện cho các em.

Lập Phương