Bản in

Trao đổi

Thứ Bảy, 6/1/2018 08:58

Ninh Bình thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa có công văn về việc tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thanh tra, kiểm tra gồm: Các nội dung theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; Qui chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, tập trung vào các nội dung sau:

Điều kiện thành lập; thẩm quyền thành lập; hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập và cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

Tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

Giáo viên, nhân viên và trẻ em; Điều kiện cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; an toàn về tính mạng, thể chất, tinh thần cho trẻ.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố báo cáo với UBND huyện, thành phố về kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT;

Thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT tới các xã (phường, thị trấn) có cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo địa bàn phân cấp quản lý;

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập xây dựng báo cáo; chuẩn bị hồ sơ, sổ sách theo qui định để làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT.

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ có liên quan để làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra; xong trước ngày 15/01/2018.

Lập Phương

Tin tiêu điểm