Bản in

Trao đổi

Thứ Ba, 27/10/2015 07:00

Những mô hình tiết chào cờ hấp dẫn

Những mô hình tiết chào cờ hấp dẫn

GD&TĐ - Thầy Lê Đình Thắng (Trường THPT Triệu Sơn 2 – Thanh Hóa) chia sẻ những mô hình tổ chức tiết chào cờ, hấp dẫn và hiệu quả.

Nhận xét thi đua tuần qua và thi đố vui

Chuẩn bị: Ban Giám hiệu và Bí thư Đoàn trường cùng lập kế hoạch, xây dựng chương trình chi tiết cho tiết chào cờ. 

Trong kế hoạch ghi rõ mục tiêu nội dung, hình thức hoạt động, thời gian dự kiến cho từng nội dung lực lượng tham gia tổ chức điều khiển , xây dựng chương trình tiết chào cờ. Xây dựng hệ thống câu hỏi và câu trả lời.

Phổ biến kế hoạch: Phổ biến nội dung kế hoạch cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Giáo viên thông báo cho học sinh biết và phân công học sinh cùng nhau chuẩn bị các nội dung hoạt động, chuẩn bị câu trả lời theo chủ điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện thực hiện, chuẩn bị tham gia điều khiển ... Mỗi lớp chọn vài học sinh làm đại diện để trả lời câu hỏi với các lớp bạn trong phần thi tìm hiểu.

Chuẩn bị phiếu ghi câu hỏi, phần thưởng cho học sinh, cho tập thể lớp.

Bước tiến hành: Ổn định đội ngũ xếp hàng toàn trường; nghi lễ chào cờ, hát quốc ca; đại diện ban thi đua nhận xét thi đua tuần qua của toàn trường, công bố lớp xuất sắc, trao cờ;

Giáo viên bộ môn điều khiển cuộc thi tìm hiểu; kết thúc cuộc thi tổng kết và đánh giá , nêu danh sách cá nhân, tập thể đạt giải trong hội thi; phát thưởng; tuyên bố kết thúc tiết chào cờ.

Bước đánh giá: Đại diện lãnh đạo trường nhận xét chung về ý thức, thái độ tham gia của học sinh trong tiết sinh hoạt. Biểu dương những cá nhân, tập thể có ý thức tốt trong việc tham gia tiết chào cờ và nhắc nhở nhứng cá nhân tập thể còn ồn ào chuẩn bị còn thiếu sót...

Nhận xét thi đua, nghe nói chuyện truyền thống nhân dịp 22/12

Chuẩn bị: Ban Giám hiệu và Bí thư Đoàn trường cùng lập kế hoạch, xây dựng chương trình chi tiết cho tiết chào cờ. 

Trong kế hoạch ghi rõ mục tiêu nội dung, hình thức hoạt động, thời gian dự kiến cho từng nội dung lực lượng tham gia tổ chức điều khiển, xây dựng chương trình tiết chào cờ.

Phổ biến nội dung kế hoạch cho giáo viên chủ nhiệm lớp; chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện thực hiện, chuẩn bị tham gia điều khiển..., phân công học sinh phát biểu cảm tưởng và tặng hoa cho đại biểu.

Làm tờ trình với Hội Cựu chiến binh Huyện, dự kiến mời đại biểu về kể chuyện. Trao đổi về nội dung câu chuyện, thời gian kể, trang phục... Chuẩn bị hoa tặng cho đại biểu.

Bước tiến hành: Ổn định đội ngũ xếp hàng toàn trường; nghi lễ chào cờ, hát quốc ca; đại diện ban thi đua nhận xét thi đua tuần qua của toàn trường, công bố lớp xuất sắc, trao cờ;

Bí thư Đoàn trường điều khiển dẫn dắt mời đại biểu lên kể chuyện; đại diện học sinh lên tặng hoc cho đại biểu và phát biểu cảm tưởng. Tuyên bố kết thúc tiết chào cờ.

Bước đánh giá: Đại diện lãnh đạo trường nhận xét chung về ý thức, thái độ tham gia của học sinh trong tiết sinh hoạt; cảm ơn đại biểu, Biểu dương những cá nhân, tập thể có ý thức tốt trong việc tham gia tiết chào cờ và nhắc nhở nhứng cá nhân tập thể còn ồn ào chuẩn bị còn thiếu sót...

Nhận xét thi đua, trao đổi, trò chuyện về vấn nạn bạo lực học đường

Chuẩn bị: Ban Giám hiệu và Bí thư Đoàn trường cùng lập kế hoạch, xây dựng chương trình chi tiết cho tiết chào cờ. Trong kế hoạch ghi rõ mục tiêu nội dung, hình thức hoạt động, thời gian dự kiến cho từng nội dung lực lượng tham gia tổ chức điều khiển, xây dựng chương trình tiết chào cờ.

Phổ biến nội dung kế hoạch cho giáo viên chủ nhiệm lớp; chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện thực hiện, chuẩn bị tham gia điều khiển... Chọn giáo viên có khả năng thuyết trình và giọng nói tốt để tham gia trao đổi cùng với học sinh.

Chuẩn bị tài liệu và dữ liệu liên quan đến chủ đề “Bạo lực học đường” để trình bày trước học sinh.

Bước tiến hành:Ổn định đội ngũ xếp hàng toàn trường; nghi lễ chào cờ, hát quốc ca; đại diện ban thi đua nhận xét thi đua tuần qua của toàn trường, công bố lớp xuất sắc, trao cờ;

Bí thư đoàn trường điều khiển dẫn dắt mời giáo viên lên sân khấu cùng trao đổi, trò chuyện về vấn đề ”bạo lực học đường”. Tuyên bố kết thúc tiết chào cờ.

Bước đánh giá: Đại diện lãnh đạo trường nhận xét chung về ý thức, thái độ tham gia của học sinh trong tiết sinh hoạt. Biểu dương những cá nhân, tập thể có ý thức tốt trong việc tham gia tiết chào cờ và nhắc nhở nhứng cá nhân tập thể còn ồn ào chuẩn bị còn thiếu sót...

Nhận xét thi đua, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chuẩn bị: - Ban Giám hiệu và Bí thư Đoàn trường cùng lập kế hoạch, xây dựng chương trình chi tiết cho tiết chào cờ . Trong kế hoạch ghi rõ mục tiêu nội dung, hình thức hoạt động, thời gian dự kiến cho từng nội dung lực lượng tham gia tổ chức điều khiển, xây dựng chương trình tiết chào cờ.

Phổ biến nội dung kế hoạch cho giáo viên chủ nhiệm lớp; chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện thực hiện, chuẩn bị tham gia điều khiển... Chọn học sinh có giọng nói tốt và có năng khiếu kể chuyện để tham gia kể chuyện.

Chuẩn bị quà, phần thưởng trao cho những cá nhân có giọng kể tốt và những câu chuyện hay về Bác.

Bước tiến hành: Ổn định đội ngũ xếp hàng toàn trường; nghi lễ chào cờ, hát quốc ca; đại diện ban thi đua nhận xét thi đua tuần qua của toàn trường, công bố lớp xuất sắc, trao cờ;

Bí thư Đoàn trường điều khiển dẫn dắt mời lần lượt các học sinh lên kể chuyện. Kết thúc cuộc thi tổng kết và đánh giá, nêu danh sách cá nhân đạt giải trong hội thi; phát thưởng; tuyên bố kết thúc tiết chào cờ.

Bước đánh giá: Đại diện lãnh đạo trường nhận xét chung về ý thức, thái độ tham gia của học sinh trong tiết sinh hoạt. Biểu dương những cá nhân, tập thể có ý thức tốt trong việc tham gia tiết chào cờ và nhắc nhở nhứng cá nhân tập thể còn ồn ào chuẩn bị còn thiếu sót...

Hải Bình (ghi)