Bản in

Trao đổi

Thứ Bảy, 11/11/2017 17:59

Sóc Trăng:

Hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng tiết

Hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng tiết

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sóc Trăng ban hành văn bản đề nghị Trưởng phòng GD&DT các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc thực hiện các nội dung liên quan đến tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hoặc tăng tiết.

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THCS và THPT rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chất lượng học tập của học sinh trong từng môn học tại đơn vị, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức dạy 2 buổi/ngày hoặc dạy tăng tiết phù hợp với tình hình thực tế của trường, đặc biệt chú ý đến các môn học như: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Khi tổ chức dạy 2 buổi/ngày hoặc dạy tăng tiết, nếu đội ngũ giáo viên không đủ để thực hiện việc tăng tiết theo yêu cầu của trường, hiệu trưởng trao đổi thỏa thuận với cha mẹ học sinh để thu học phí tăng tiết theo nguyên tắc lấy thu bù chi, có chế độ miễn giảm đối với học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Phần học phí thu thêm (nếu có) chỉ dùng để chi cho giáo viên có số giờ dạy vượt tiêu chuẩn theo quy định (THPT 17 tiết/tuần và THCS 19 tiết/tuần) tính theo tiết dạy quy mô thực tế của giáo viên, không trích lại phần trăm chi cho sửa chữa cơ sở vật chất và công tác quản lý,...

Công tác thu, chi học phí dạy 2 buổi/ngày hoặc tăng tiết của đơn vị phải thực hiện công khai, minh bạch và có sổ sách lưu đầy đủ theo quy định tài chính.

 

Lập Phương