Bản in

Trao đổi

Thứ Tư, 23/5/2018 08:28

Hình dung về Chương trình GDPT mới

Hình dung về Chương trình GDPT mới

GD&TĐ - Trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ xuất hiện một số môn học và hoạt động giáo dục mới, nhiều môn học được thiết kế lại theo hướng tích hợp liên môn ở cấp thấp và phân hóa ở các bậc học cao hơn; học âm nhạc từ cấp ba, Tin học trở thành môn quan trọng...