Bản in

Trao đổi

Thứ Ba, 6/3/2018 11:45

Bang Victoria (Úc):

Hiệu trưởng phải đạt các tiêu chí nghiêm ngặt

Một lớp học ở tiểu bang Victoria. Ảnh minh họa/internetMột lớp học ở tiểu bang Victoria. Ảnh minh họa/internet

GD&TĐ - TS Phạm Thị Thanh Hải - Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) - chia sẻ kinh nghiệm từ tiểu bang Victoria - Úc về tiêu chí lựa chọn và quy trình bổ nhiệm của hiệu trưởng tại Úc. Việt Nam có thể nghiên cứu và tham khảo cách làm của họ.

Các tiêu chí chọn lựa Hiệu trưởng

Tiêu chí lựa chọn Hiệu trưởng nêu rõ những gì lãnh đạo nhà trường cần biết, hiểu và có thể làm được. Dựa trên những tiêu chí có giá trị cho lãnh đạo hiệu quả, các thành viên đánh giá các ứng viên tiềm năng một cách khách quan và thực hiện đánh giá trên cơ sở các minh chứng hiện có.

Bộ GD&ĐT ban hành Khung tiêu chi lãnh đạo nhà trường cho trong 5 lĩnh vực quan trọng của lãnh đạo; đồng thời Bộ GD&ĐT tin rằng Khung tiêu chí đánh giả này cần thiết cho lãnh đạo trường.

5 tiêu chí lựa chọn Hiệu trưởng đã được xây dựng dựa trên 5 lĩnh vực này. Ngoài ra, có thể bổ sung thêm tiêu chí cộng đồng. Các tiêu chí lựa chọn như sau, với 5 tiêu chí đầu tiên là bắt buộc.

Kỹ thuật lãnh đạo. Thể hiện khả năng để tối ưu hóa một cách hiệu quả các nguồn lực tài chính, vật chất và nhân lực của nhà trường thông qua các biện pháp quản lý lành mạnh, hệ thống và quy trình tổ chức góp phần vào việc thực hiện tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường.

Lãnh đạo nhân sự. Thể hiện khả năng để đẩy mạnh một môi trường học tập an toàn, có mục đích và toàn diện và khả năng phát triển các mối quan hệ mang tính xây dựng và tôn trọng với giáo viên, học sinh, phụ huynh và các bên liên quan khác.

Lãnh đạo giáo dục. Thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý và theo dõi quá trình phát triển của trường qua sự hiểu biết hiện tại và sâu sắc quá trình học tập và những tác động để nâng cao dạy và học chất lượng cao trong mỗi lớp học tại nhà trường.

Biểu tượng lãnh đạo. Thể hiện khả năng xây dựng mô hình các giá trị và hành vi quan trọng cho trường và cộng đồng, gồm cam kết tạo ra và duy trì cộng đồng học tập chuyên nghiệp, hiệu quả trong trường và trên tất cả các cấp độ của hệ thống.

Lãnh đạo văn hóa. Hiểu biết về các đặc điểm của trường học hiệu quả và thể hiện khả năng dẫn dắt cộng đồng nhà trường trong việc thúc đẩy tầm nhìn tương lai củng bố bằng các mục đích và giá trị chung đảm bảo các cam kết và sự liên kết của các bên liên quan để khai thác tiềm năng của tất cả học sinh.

Các tiêu chí cộng đồng. Việc bổ sung tiêu chí cộng đồng cung cấp cơ hội cho hội đồng nhà trường (hoặc Ủy ban nếu không có Hội đồng trường) để vào khung tiêu chí qua bối cảnh và lãnh đạo cụ thể cho nhu cầu của nhà trường.

Yêu cầu trình độ của ứng viên

Liên quan đến việc làm, luân chuyển hoặc đề bạt đến vị trí hiệu trưởng yêu cầu ứng viên được đào tạo bốn năm tại Viện Sư phạm bang Victoria. Ngoài ra, Hội đồng trường có thể yêu cầu bằng cấp và hoặc đào tạo khác cho một vị trí cụ thể hoặc phân loại các vị trí.

Hiện nay, ngoại trừ trường hợp đặc biệt được phê duyệt, các ứng viên viên cho vị trí hiệu trưởng của trường phải có trình độ giáo dục phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

TS Phạm Thị Thanh Hải