Bản in

Trao đổi

Thứ Năm, 23/11/2017 09:50

Hà Nội định hướng giáo viên nội dung sáng kiến kinh nghiệm

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học - sáng kiến kinh nghiệm của Sở GD&ĐT Hà Nội mới ban hành nêu rõ định hướng các nội dung nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm. 

Cụ thể: các hoạt động đổi mới căn bản toàn diện, tiếp cận năng lực người học; ứng dụng mô hình trường học mới, phương pháp dạy học mới; Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và SGK, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;

Công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong nhà trường; ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và giảng dạy;

Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị; công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí;

Hoạt động xã hội hóa giáo dục trong các đơn vị, trường học; xây dựng và tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện;

Tổ chức học 2 buổi/này; tổ chức bán trú trong nhà trường; công tác y tế trường học; nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp;

Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội; công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Nội dung trình bày phải rõ cách làm hay ý tưởng mới của từng giải pháp mà sáng kiến kinh nghiệm đã nêu, đồng thời cần thông qua nhiều ví dụ minh họa tường minh cho mỗi giải pháp.

Thời gian dự kiến nộp sáng kiến kinh nghiệm đợt 1 từ 15/3-25/3/2018; đợt 2 từ 1/6-10/6/2018.

Sở GD&ĐT yêu cầu mỗi đơn vị giáo dục, tổ chuyên môn xây dựng lịch tổ chức phổ biến, ứng dụng các giải pháp sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công nhận vào thực tiễn hoạt động của đơn vị theo chuyên đề tổ, nhóm chuyên môn.

Lập Phương