Bản in

Ngoại ngữ

Thứ Bảy, 12/3/2016 19:00

Gợi ý giải pháp nâng cao chất lượng dạy- học tiếng Anh THCS vùng khó

Bước đầu tiền cần giúp học sinh giao tiếp được những câu nói thông thường. Ảnh minh họa/internetBước đầu tiền cần giúp học sinh giao tiếp được những câu nói thông thường. Ảnh minh họa/internet

GD&TĐ - Thạc sỹ Nguyễn Hạnh Đào (Viện Ngoại ngữ - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy- học tiếng Anh THCS vùng khó khăn.

Thạc sỹ Đào cho biết, những gợi ý dưới đây về cách tiếp cận dạy-học tiếng Anh phổ thông tại vùng khó khăn của Việt Nam được chia sẻ dựa trên kinh nghiệm, trải nghiệm và chiêm nghiệm của chính thạc sỹ sau khi tiến hành một số dự án giáo dục cộng đồng tài trợ của các tổ chức phi chính phủ.

Đánh giá toàn diện việc dạy-học tiếng Anh THCS (Comprehensive assessment)

 Việc nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy-học tiếng Anh THCS tại vùng khó khăn đòi hỏi tất cả các bên có liên quan như: các nhà hoạch định chính sách giáo dục và giáo viên, học sinh, cơ quan chức năng, các doanh nghiệp địa phương, gia đình và toàn xã hội có cách nhìn nhận và đánh giá phù hợp các điều kiện để tiến hành việc dạy-học này cũng như có biện pháp, cách thức hỗ trợ, ủng hộ và thực hiện những công việc cần thiết như phân tích nêu trên.
 
Theo thạc sỹ Đào, việc này giúp tối đa hóa việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh. Để hoàn thành công việc này cần dựa trên bộ 3 bước đánh giá sau:

- Nêu mục tiêu học tập cao hơn mức thông thường nhưng người học có thể đạt được với bộ đa tiêu chí công khai với người học để họ nhận thức và tìm ra cách thức đạt được mục tiêu đề ra;

- Thu thập bằng chứng về mức độ hiểu bài của học sinh làm cơ sở đưa ra nhận xét và định hướng học tập cho từng cá nhân người học;

- Tạo động lực cho người học cải thiện năng lực sử dụng ngôn ngữ trong tình huống giao tiếp mô phỏng.

“Như vậy, bước đầu tiên là để đạt mục tiêu học tập hết cấp trung học, học sinh đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam (KNLNNVN), nghĩa là học sinh có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm), có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày, có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu” – Thạc sỹ Đào nhấn mạnh.

Cũng theo thạc sỹ, việc đo năng lực giao tiếp này có thể thực hiện thông qua hình thức đánh giá dựa trên năng lực (Performance-based assessment); theo đó, học sinh có thể thuyết trình, làm portfolio, tạo sản phẩm cụ thể, đề xuất giải pháp cho vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, học tập theo phương pháp dự án.

Hình thức này giúp đánh giá mức độ hiểu bài, năng lực thực hành, khả năng phát triển tư duy biện chứng, kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc cộng tác, v.v…

Ngoài ra, cần xây dựng tiêu chí đánh giá sự tiến bộ và mức độ tiếp thu kiến thức, kỹ năng của học sinh một cách liên tục (ongoing assessment) cho từng khóa học tiếng Anh THCS lớp 6, 7, 8, 9 thông qua các hình thức sau: Thảo luận cả lớp (class discussion), Đa dạng hóa mức độ dễ khó của bài tập, Hoạt động bổ trợ các học sinh kém, Tự đánh giá và Học sinh đánh giá lẫn nhau.

“Bên cạnh đó, sử dụng feedback là công cụ giúp tối đa hóa cơ hội học tập cho học sinh khi một feedback thu hút sự tập trung của học sinh vào các chi tiết của bài tập được giao, chỉ ra cách thức sửa lỗi sai hoặc giúp hoàn thiện câu trả lời, và giúp giáo viên kiểm chứng xem mục tiêu bài học (objectives) có phù hợp với đặc trưng của người học” – Thạc sỹ Đào chia sẻ.

Thiết lập mục tiêu hoạt động dạy-học tiếng Anh THCS

Theo thạc sỹ Đào, việc này nhằm đạt được bậc 2/6 trong KNLNNVN. Do đó cần được tiến hành theo các bước từ tổng quát đến cụ thể.

Thạc sỹ Đào dẫn giải, một trong những mô hình có thể áp dụng là theo công thức 4 bước của Graves (2000):

Mục tiêu tổng quát của hệ thống giáo dục và đào tạo ngoại ngữ ->  mục tiêu khái quát của cấp học -> mục tiêu chung của mỗi chương trình đào tạo ngoại ngữ -> mục tiêu cụ thể của từng bài học của một chương trình ngoại ngữ (broad goals -> specific goals -> general objectives -> specific objectives  (Graves, 2000)).

Cụ thể như sau:

Mục tiêu

Đơn vị thực hiện

Nội dung

Mục tiêu tổng quát (Broad goals)

Đề án Ngoại ngữ 2020

“…đổi mới toàn diện việc dạy-học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân …nhằm đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung học, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập…”(Trích dẫn Quyết định 1400/QĐ-TTg).

Mục tiêu khái quát của cấp THCS học ( Specific goals)

Đề án Ngoại ngữ 2020

Học sinh tốt nghiệp cấp THCS và THPT cần đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2 “Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.” (Trích dẫn Thông tư 01/2014/TT-BGDDT quy định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt nam).

Mục tiêu chung của mỗi chương trình dạy-học ngoại ngữ cho lớp 6, 7, 8, 9 ( General objectives)

Đề án Ngoại ngữ 2020 giao cho Trường trung tâm vùng

 

Mục tiêu chi tiết của từng bài học (Specific objectives)

Sở và Phòng GD-ĐT tỉnh/ thành giao cho các giáo viên tiếng Anh THCS

 

 

- Dựa vào công thức ABCD ( Heinich, et.al, 2002), mô hình Bloom’s Taxonomy về các mức độ phát triển tư duy khi xác định mục tiêu hành động (Anderson, et al (2001)), và công thức SMART (Doran, 1981);

- Hoạt động học tập đa dạng và phù hợp với mục tiêu chi tiết đề ra, cách học của học sinh, đặc trưng lứa tuổi nhằm tối đa hóa cơ hội học tập và khám phá tìm hiểu thế giới xung quanh của học sinh ( Xem thêm Phụ lục 1: Các hoạt động học tập chia theo kỹ năng thực hành tiếng dành cho học sinh trung học cơ sở);

- Tích hợp bốn kỹ năng thực hành tiếng cơ bản trong một bài học để học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ, các kỹ năng xã hội và kiến thức nền về ngôn ngữ và thế giới.

Minh Phong (ghi)