Bản in

Trao đổi

Thứ Tư, 22/8/2018 17:52

Giáo viên chính thức ở Pháp phải có bằng thạc sĩ

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ -  Muốn trở thành giáo viên chính thức của hệ thống Giáo dục Pháp, các ứng viên phải có bằng thạc sĩ.
 

Tham luận tại hội thảo giáo dục 2018 của GS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội chia sẻ những thông tin cơ bản về việc đào tạo giáo viên tại Pháp. Theo đó, tại nước này, trước năm 1989, việc đào tạo giáo viên do các trường sư phạm đảm nhận. Từ năm1989, Pháp thành lập các Học viện Đại học đào tạo giáo viên (IUFM).

Trước đây, hệ thống giáo dục đại học của Pháp chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 gồm hai năm đầu tương đương giáo dục đại cương; giai đoạn 2 gồm hai năm tiếp theo tương đương đào tạo nghề nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên sẽ có bằng Cử nhân và có thể được bổ nhiệm làm giáo viên chính thức.

Tuy nhiên, hiện nay, để thống nhất với các hệ thống giáo dục khác ở Châu Âu, Pháp đã chuyển sang mô hình LMD (Licence – Master – Doctorat), nghĩa là để trở thành giáo viên, sinh viên phải trải qua đào tạo bậc cử nhân (L), sau đó phải qua bậc đào tạo thạc sĩ (M) ở Học viện Đại học đào tạo giáo viên thì mới được Bộ Quốc gia Giáo dục Pháp công nhận và bổ nhiệm vào ngạch giáo viên.

Mô hình đào tạo giáo viên ở Pháp là theo phương thức nối tiếp trong các trường đa ngành và có trình độ sau đại học.

Trong lịch sử giáo dục của Pháp từ thế kỷ 19, trường sư phạm được thiết lập trong mỗi đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp vùng (gọi tên là Học viện Đại học đào tạo giáo viên/IUFM) đào tạo giáo viên tiểu học, giáo viên phổ thông (trung học cơ sở; trung học phổ thông: tổng hợp, kĩ thuật hoặc dạy nghề) và đào tạo các cố vấn sư phạm.

Từ năm 2008, các Học viện đào tạo giáo viên (IUFM) trở thành các "trường thành viên thuộc trường đại học". Ở nhiều trường đại học, tuy không phải là cơ sở đào tạo giáo viên nhưng đã có các mô-đun giới thiệu nghề dạy học.

Những người vào học năm thứ nhất của Học viện Đại học đào tạo giáo viên/IUFM, người học phải qua xét tuyển, kiểm tra và/hoặc phỏng vấn tùy theo các Học viện Đại học đào tạo giáo viên. Tuy nhiên, để có thể dự thi tuyển vào năm thứ hai của Học viện Đại học đào tạo giáo viên, thí sinh không bắt buộc phải theo học năm thứ nhất tại Học viện Đại học đào tạo giáo viên mà chỉ cần có bằng cử nhân (Licence) hoặc các bằng cấp tương đương.

Như vậy, mô hình đào tạo giáo viên ở Pháp là theo phương thức nối tiếp trong các trường đa ngành và có trình độ sau đại học.

Hiện nay, Pháp cũng như các trường đại học châu Âu đang phải thay đổi về mô hình đào tạo giáo viên. Các giáo viên muốn trở thành giáo viên chính thức của hệ thống Giáo dục Pháp phải có bằng thạc sĩ. Bộ Giáo dục dự định sẽ có hai loại thạc sĩ: với giáo viên tiểu học, cố vấn giáo dục, các nhà tâm lý học đường – thạc sĩ chuyên biệt và đa ngành; với giáo viên phổ thông (trung học cơ sở và trung học phổ thông): thạc sĩ chuyên ngành cộng với các mô-đun về dạy học.

Hải Bình (ghi)

Tin tiêu điểm