Bản in

Trao đổi

Thứ Ba, 9/1/2018 11:39

Đầu tư cho giáo viên, đầu tư cho tương lai

Đầu tư cho giáo viên, đầu tư cho tương lai

GD&TĐ - Với quan điểm “đầu tư cho giáo viên, đầu tư cho tương lai”, Chính phủ Malaysia đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo viên (GV).

Những chính sách, cách làm nhằm thúc đẩy phát triển chuyên môn của giáo viên ở Malaysia được PGS.TS. Phan Trọng Ngọ (Trường ĐHSP Hà Nội) chia sẻ.

Nỗ lực thiết lập các trung tâm bồi dưỡng giáo viên

PGS.TS Phan Trọng Ngọ cho biết, do nhu cầu phát triển chuyên môn cho giáo viên, Malaysia thành lập một Ủy ban chuyên biệt được điều hành bởi Bộ Giáo dục vào năm 1995 để tìm hiểu về nghề nghiệp giáo viên, chuyên nghiệp hoá nghề giáo viên và phát triển chuyên môn cho giáo viên.

Ủy ban đưa ra một số khuyến nghị như: Cần khuyến khích giáo viên tham gia các khóa học bồi dưỡng; khuyến khích giáo viên tiếp tục học tập; tạo cơ hội cho giáo viên tham quan học tập ở nước ngoài để nghiên cứu về sự phát triển hiện tại của nền giáo dục;

Giới thiệu các chương trình cho các giáo viên được bổ nhiệm vào các vị trí mới và có trách nhiệm mới; tổ chức các khóa học về quản lý cho những giáo viên thuộc cấp quản lý; phòng làm việc phải theo môn học/ chủ đề; các trung tâm giáo viên nên tạo điều kiện cho sự phát triển chuyên môn của giáo viên.

Các trung tâm này nên được xây dựng ở các vị trí chiến lược, được trang bị công nghệ hiện đại, được tài trợ đầy đủ và được bố trí cán bộ phù hợp. Chính phủ đã nỗ lực thiết lập các trung tâm bồi dưỡng giáo viên.

Sự phân phối giáo viên chịu ảnh hưởng từ Bộ Giáo dục và Bộ Đại học là cơ sở cho việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở.

Theo PGS Phan Trọng Ngọ, nhìn chung, với quan điểm “đầu tư cho giáo viên, đầu tư cho tương lai”, Chính phủ Malaysia đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng GV.

Điều này được thể hiện, một mặt, Malaysia nâng chuẩn đào tạo, đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và tính đặc thù của các địa phương.

Mặt khác, thúc đẩy chương trình bồi dưỡng, nâng chuẩn và phát triển chuyên môn cho giáo viên thông qua các chính sách thúc đẩy của Nhà nước và sự tham gia tích cực của các cơ sở đào tạo giáo viên với trách nhiệm song hành cùng người giáo viên từ đào tạo cho đến phát triển chuyên môn liên tục.

Chính sách học bổng làm tăng số giáo viên đạt chứng chỉ giảng dạy

Cũng theo PGS Phan Trọng Ngọ, để có được chiến lược phát triển chuyên môn của giáo viên, chính sách của việc phát triển giáo viên được thực hiện ở Malaysia thông qua một quá trình phát triển chuyên môn liên tục, bắt đầu ngay từ khi khởi đầu sự nghiệp giáo viên, thông suốt đến các trình độ sau đại học, các khóa học không tín chỉ, các hội thảo hoặc các kinh nghiệm học tập không chính thức khác.

Giáo viên Malaysia được khuyến khích và động viên tham gia các khóa học về các lĩnh vực quan trọng và có liên quan bằng các khoản thù lao và tiềm năng được thăng cấp.

Điều này liên quan đến nỗ lực không ngừng của Chính phủ Malaisia trong việc cố gắng để có 100% giáo viên trung học cơ sở và 80% giáo viên tiểu học là người có trình độ/ bằng cấp.

Các giáo viên cũng được khuyến khích có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ với nhiều chương trình học bổng do Bộ Giáo dục cung cấp.

Hiện nay tại Malaysia, hầu hết các giáo viên trung học cơ sở đều đã tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc có bằng ở cấp độ 1, trong khi giáo viên tiểu học phần lớn đã tốt nghiệp cấp độ 1 hoặc đã nhận chứng chỉ.

Bộ Giáo dục Malaysia đưa ra các học bổng và các chương trình khác nhau để thu hút làm tăng số giáo viên đạt chứng chỉ giảng dạy hoặc có bằng cấp về việc nâng cao uy tín của nghề giáo.

Dựa vào kế hoạch chiến lược về việc nâng cao trình độ chuyên môn, Bộ Giáo dục bắt tay vào chương trình nâng cao trình độ của giáo viên, nhằm phát triển tính chuyên nghiệp của giáo viên.

Các giáo viên được khuyến khích nâng cao trình độ giảng dạy thông qua giáo dục từ xa và bồi dưỡng tại các trường đại học trong và ngoài nước.

Đã có rất nhiều chương trình bồi dưỡng giáo viên nhằm phát triển năng lực nghề tại các trường đại học công lập Malaysia và Học viện Giáo dục Giáo viên, bao gồm chương trình đặc biệt được gọi là Chương trình giáo viên chuyển tiếp (Chương trình Pensiswazahan Guru) dành cho các giáo viên trường tiểu học đã được Bộ Giáo dục yêu cầu.

Để khắc phục tình trạng bồi dưỡng giáo viên chủ yếu nhằm vào việc tăng lương và nâng cao hiệu quả chuyên môn của bồi dưỡng, Bộ Giáo dục giao quyền cho các Hiệu trưởng đánh giá giáo viên hàng năm.

Các giáo viên thực hiện tốt sẽ được thăng tiến nhanh hơn, giáo viên chưa tốt sẽ nhận được sự hỗ trợ huấn luyện từ Bộ Giáo dục.

Ngoài ra, dựa trên chương trình đổi mới này nhằm nâng cao chất lượng dạy học, Bộ Giáo dục đã giới thiệu nhiều cách thức lãnh đạo khác nhau tạo sự linh hoạt hơn cho các giáo viên. Giáo viên có thể lựa chọn cách thức lãnh đạo mà họ mong muốn.

Hải Bình (ghi)