Bản in

Trao đổi

Thứ Tư, 5/9/2018 07:58

Chuyển kiểm tra chuyên môn sang kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2018 -2019.

Trong đó nêu rõ, các phòng GD&ĐT chuyển hoạt động kiểm tra chuyên môn sang kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ (không kiểm tra và xếp loại giờ dạy của giáo viên); việc thực hiện các quy định của tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục, những vấn đề nóng, bức xúc trong dư luận và trong đội ngũ; việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ ở các cơ sở giáo dục; có thể kiểm tra nhiều nội dung tại một đơn vị hoặc một số nội dung tại nhiều đơn vị; tự kiểm tra công tác xét công nhận tốt nghiệp.

Phối hợp với Thanh tra huyện trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính, tham gia đoàn thanh tra hành chính do Thanh tra huyện chủ trì tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp huyện.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm học 2018 - 2019 của ngành và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch. Kế hoạch kiểm tra đảm bảo theo hướng đổi mới, nội dung kiểm tra gắn với nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý giáo dục của địa phương; xác định rõ nội dung kiểm tra, đối tượng kiểm tra và phạm vi kiểm tra, đồng thời đảm bảo không trùng lắp với nội dung, đối tượng thanh tra của các cơ quan thanh tra nhà nước...

Lập Phương

Tin tiêu điểm