Bản in

Trao đổi

Thứ Ba, 29/10/2013 10:54

Cần công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phương tiện thông tin

Cần công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phương tiện thông tin

(GD&TĐ) - Công tác giải quyết KNTC có nhiều chuyển biến tích cực nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, nhiều vụ việc KNTC giải quyết chưa triệt để, đạt hiệu quả như mong muốn của người dân.

(GD&TĐ) - Từ khi Luật Khiếu nại, tố cáo (KNTC) có hiệu lực (1998), qua một số lần được sửa đổi, bổ sung đến nay cơ bản đã tương đối hoàn thiện, với việc Quốc hội đã thông qua Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Điều này đã góp phần rất lớn vào công tác giải quyết KNTC của công dân. Công tác giải quyết KNTC có nhiều chuyển biến tích cực nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, nhiều vụ việc KNTC giải quyết chưa triệt để, đạt hiệu quả như mong muốn của người dân. 

Điều này làm cho tình trạng KNTC vượt cấp, khiếu kiện đông người vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng phức tạp. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng không tốt đối với trật tự an toàn xã hội trong thời gian gần đây.

Việc giải quyết KNTC chưa thấu đáo, nhiều trường hợp còn dung túng bao che, chưa thấu tình đạt lý, thậm chí giải quyết trái pháp luật gây bức xúc trong dư luận làm giảm lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Theo chúng tôi, các cơ quan có thẩm quyền cần công khai kết quả việc giải quyết KNTC trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên, cán bộ, công chức (CBCC) và các tầng lớp nhân dân có thể giám sát, đối chiếu được quy trình xử lý, giải quyết của cơ quan chức năng có đúng pháp luật, đảm bảo thời hạn hay không.

Từ đó, có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, hủy bỏ kịp thời các quyết định giải quyết KNTC trái pháp luật, xử lý trách nhiệm cơ quan, tổ chức liên quan... Điều này còn hạn chế tình trạng người dân do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã bỏ qua việc giải quyết KNTC ở cấp có thẩm quyền mà gửi thẳng lên cơ quan cấp trên hoặc cơ quan không có thẩm quyền giải quyết. Ví dụ, các vấn đề mang tính hành chính, hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp nhưng lại gửi cho các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội...

Ngoài ra, công khai kết quả giải quyết KNTC trên các phương tiện thông tin đại chúng còn giúp đánh giá sát đúng trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức của CBCC làm công tác giải quyết KNTC, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ này. Đặc biệt, sẽ hạn chế tình trạng quan liêu, hách dịch, tham nhũng, cố ý làm trái của đội ngũ CBCC trong giải quyết KNTC, đảm bảo mọi đơn thư được thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.        

Phạm Văn Chung

Tin tiêu điểm

ĐỌC NHIỀU NHẤT