Bản in

Phương pháp

Thứ Hai, 24/6/2019 06:01

Cán bộ coi thi phải nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ coi thi

Cán bộ coi thi phải nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ coi thi

GD&TĐ - Sáng 24/6, Kì thi THPT quốc gia 2019 chính thức khởi động với cuộc họp cán bộ làm công tác coi thi tại các điểm thi.

Vào lúc 7h30 ngày 24/6, tại các điểm thi sẽ họp ban lãnh đạo điểm thi. Nội dung nhằm công bố Quyết định thành lập điểm thi và lịch làm việc của kì thi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ điểm thi, thống nhất phương thức làm việc và kiểm tra công việc chuẩn bị.

Phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất báo cáo việc chuẩn bị CSVC phục vụ điểm thi gồm phòng thi, các trang thiết bị đảm bảo cho kì thi, văn phòng phẩm phục vụ kì thi, các loại hồ sơ phục vụ thi. Báo cáo kết quả làm việc với ban chỉ đạo thi cấp huyện và chính quyền địa phương về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho điểm thi; đề xuất phương án bảo vệ các phòng thi sát nhà dân...

Lãnh đạo điểm thi thống nhất phương án bảo vệ kì thi, kiểm tra công tác phối hợp với UBND phường xã, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của quận, huyện về công tác phục vụ và bảo vệ kì thi.

Vào lúc 8h ngày 24/6, họp toàn thể các thành viên trong điểm thi. Nội dung của cuộc họp nhằm công bố các quyết định thành lập điểm thi. Trưởng điểm thi báo cáo công tác chuẩn bị về CSVC phục vụ kì thi, phương án bảo vệ điểm thi và phân công cụ thể cho các lực lượng bảo vệ, an ninh, phục vụ.

Các cán bộ coi thi đều phải nắm vững quy chế thi

Trưởng điểm thi tổ chức học tập quy chế cho tất cả các thành viên của điểm thi, trong đó nhấm mạnh chương V (coi thi), phổ biến kĩ điều 22 (trách nhiệm của cán bộ coi thi), điều 48 (xử lí cán bộ tham gia tổ chức thi và các cá nhân liên quan khác vi phạm quy chế thi).

Đồng thời, phổ biến kĩ văn bản hướng dẫn về coi thi THPT quốc gia 2019 để làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên điểm thi cũng như các công việc của điểm thi, phổ biến những điểm mới trong quy chế thi. Trưởng điểm thi chịu trách nhiệm về việc tất cả các thành viên trong điểm thi đều được học tập và nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ coi thi.

Đặc biệt chú ý đến quy định về ghi số báo danh trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Cán bộ coi thi có trách nhiệm phổ biến và kiểm tra việc ghi số báo danh trên tờ giấy thi và phiếu TLTN của thí sinh.

Trưởng điểm thi tổ chức cho cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ điểm thi. Sau khi kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị và các điều kiện phục vụ cho kì thi, nếu chưa đầy đủ phải có biện pháp khắc phục kịp thời. Chậm nhất ngày 24/6, Trưởng điểm thi phải báo về Ban coi thi của Sở GD&ĐT khẳng định điểm thi đã đủ điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức kì thi an toàn, đúng quy chế.

Trưởng điểm thi yêu cầu trường học nơi đặt địa điểm thi phải ngừng mọi hoạt động trong 4 ngày từ 24/6 đến ngày 27/6/2019 để phục vụ cho công tác coi thi.

Lịch thi THPT quốc gia 2019:

Vân Anh

Tin tiêu điểm