Bản in

Trao đổi

Thứ Sáu, 12/10/2018 09:07

9 bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra

Tập huấn xây dựng ma trận đề kiểm tra. Ảnh: internetTập huấn xây dựng ma trận đề kiểm tra. Ảnh: internet

GD&TĐ - Trong hướng dẫn thêm một số nội dung về chuyên môn gửi các đơn vị, Sở GD&ĐT Khánh Hòa hướng dẫn 9 bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra.

Cụ thể các bước như như sau:

Bl. Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương...) cần kiểm tra;

B2. Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy;

B3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương...);

B4. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra;

B5. Tính, số điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương ứng với tỉ lệ %;

B6. Tính tỉ lệ %, số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng;

B7. Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột;

B8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột;

B9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết, việc xây dựng ma trận đề kiểm tra, kỹ thuật biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận, các cơ sở giáo dục đã được Sở GD&ĐT tập huấn, sau đó triển khai và áp dụng từ năm 2014 đến nay.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số cơ sở giáo dục thực hiện chưa đúng theo yêu cầu của việc xây dựng bảng ma trận đề kiểm tra. Vì vậy, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện bảng ma trận đề kiểm tra theo mẫu Sở GD&ĐT cung cấp.

Từ bảng ma trận đề kiểm tra, giáo viên xây dựng một hay nhiều đề kiểm tra có mức độ đánh giá tương đương nhau, không làm bảng mô tả ma trận đề kiểm tra...

Lập Phương