Bản in

Trao đổi

Chủ Nhật, 18/2/2018 14:22

4 module trong phần mềm Đánh giá năng lực quản trị trường học

Ảnh minh họa/Minh PhongẢnh minh họa/Minh Phong

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu do PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục thuộc Học viện Quản lý Giáo dục là trưởng nhóm, đã xây dựng phần mềm Đánh giá năng lực quản trị trường học theo Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông.

Theo kết quả nghiên cứu trên, phần mềm gồm 4 Module với các yêu cầu kỹ thuật cụ thể như:

Module khảo sát

Theo PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, ở module này, cho phép các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên có nhu cầu phát triển thành cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) trường phổ thông các cấp tại các quận/huyện, tỉnh/ thành phố vào hệ thống tự đánh giá theo 21 tiêu chí với các thang điểm từ bậc 1 đến bậc 4.

Đồng thời cho phép các Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên có nhu cầu phát triển thành CBQLGD trường phổ thông các cấp cập nhật các minh chứng tương ứng với thang điểm mà tự đánh giá lên hệ thống.

Module phê duyệt đánh giá

Cho phép các phòng GD&ĐT vào phê duyệt, chỉnh sửa phần tự đánh giá của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên có nhu cầu phát triển thành CBQLGD trường phổ thông tại các trường trung học cơ sở và tiểu học thuộc địa bàn mình quản lý.

Ngoài ra cũng cho phép các Sở GD&ĐT vào phê duyệt, chỉnh sửa các phần tự đánh giá của các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên có nhu cầu phát triển thành CBQLGD trường THPT thuộc địa bàn mình quản lý.

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền - Trưởng nhóm nghiên cứu Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông

Module báo cáo thống kê

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền cho biết, module sẽ phân cấp quyền sử dụng cho Bộ GD&ĐT (Học viện Quản lý giáo dục), Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT và mỗi cá nhân tham gia đánh giá xem được Báo cáo/Tổng hợp báo cáo tự đánh giá và kết quả đánh giá của cấp trên trực tiếp.

Mặt khác, báo cáo tình hình thực hiện đánh giá của các các (đã thực hiện/đang thực hiện/chưa thực hiện); báo cáo kết quả tổng hợp xếp loại theo từng tiêu chí và xếp loại chung theo chuẩn Hiệu trưởng từng cấp học của các cá nhân, quận/huyện, tỉnh/thành phố (theo 4 bậc).

Bên cạnh đó, thống kê phân loại được tiêu chí nào còn yếu đối với từng cá nhân, huyện/tinh/cấp học. Vẽ biểu đồ thể đánh giá được theo cấp học, mức năng lực theo các tiêu chí của từng cá nhân, quận/huyện, tỉnh/thành phố (của từng cá nhân và giá trị trung binh của quận/huyện, tỉnh/thành phố).

Module quản trị

Cụ thể sẽ cấp quyền sử dụng cho các Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và đối tượng được địa phương yêu cầu. Cấp quyền sử dụng cho các phòng, sở và bộ. Ngoài ra, có thể kết xuất cơ sở dữ liệu, tích hợp với các hệ thống quản trị bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông khác của Bộ GD&ĐT khi có yêu cầu. Quản lý minh chứng.

Đồng thời quản lý các tiêu chuẩn, tiêu chí theo mức/bậc năng lực Xây dựng phần mềm số hoá. Ngoài ra sẽ xây dựng các chương trình; phối hợp đào tạo từ xa trực tuyến và kết hợp trực tiếp.

Minh Phong (ghi)

Tin tiêu điểm