Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

TP.HCM ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GD phổ thông

Thảo Nguyên - 26/03/2020, 21:37 GMT+7 | Giáo dục
Giáo viên các trường tiểu học tại TP.HCM  tranh thủ thời gian học sinh nghỉ phòng dịch COVID-19 nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng các bộ SGK mớiGiáo viên các trường tiểu học tại TP.HCM tranh thủ thời gian học sinh nghỉ phòng dịch COVID-19 nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng các bộ SGK mới

Theo quyết định này, tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của TP, bao gồm: 

Phù hợp việc giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh TP, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hoá truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của TP.HCM, của Việt Nam và của địa phương nơi học sinh đang sống, trong đó chú ý vai trò, vị trí của TP.HCM đối với cả nước.

Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hàng ngày, môi trường xung quanh HS.

Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hoá người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hoá của địa phương.

Đáp ứng được định hướng phát triển GD-ĐT của TP, xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tính cực chủ động học tập, hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho HS, giáo dục gợi mở, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Tiêu chí thứ hai là phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở GD phổ thông.

Cụ thể: Phù hợp với các yếu tố phục vụ cho giáo dục như cơ sở vật chất, đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên…phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là tổ chức dạy học ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập quốc tế và khu vực của TP.

Phù hợp với điều kiện thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về CNTT và truyền thông cũng như ngoại ngữ trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Đảm bảo tính phân hoá, đa dạng loại hình hoạt động, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo được phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành xã hội.

Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận dần các chuẩn mực quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm