Bản in

Tiêu điểm

Thứ Tư, 23/10/2013 17:33

TP HCM xem xét hàng loạt các chương trình quy hoạch nhân lực

TP HCM xem xét hàng loạt các chương trình quy hoạch nhân lực

(GD&TĐ) - UBND Thành phố HCM vừa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội của thành phố giai đoạn 2011 - 2020.

(GD&TĐ) - UBND Thành phố HCM vừa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội của thành phố giai đoạn 2011 - 2020.

Theo quy chế này, một trong những nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND thành phố xem xét phê duyệt các kế hoạch thực hiện chương trình nhánh.

Cụ thể: Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục ĐH, CĐ; Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề; Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân; Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao; Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị.

Hội đồng thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội của Thành phố HCM giai đoạn 2011 - 2020 là tổ chức hoạt động trên cơ sở phối hợp liên ngành, do Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các Phó Chủ tịch khác là lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN