Bản in

Tiêu điểm

Thứ Sáu, 11/10/2013 18:17

TP HCM: Ít nhất một trường/quận áp dụng VNEN

TP HCM: Ít nhất một trường/quận áp dụng VNEN

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu tổ chức thí điểm mỗi quận/huyện trên địa bàn có ít nhất một trường áp dụng tinh thần trường học mới (VNEN) vào dạy học và tổ chức lớp học.

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu tổ chức thí điểm mỗi quận/huyện trên địa bàn có ít nhất một trường áp dụng tinh thần trường học mới (VNEN) vào dạy học và tổ chức lớp học.

Nhà trường tổ chức giờ học tại các lớp dạy theo tinh thần VNEN với sự tham dự của phụ huynh học sinh để đẩy mạnh việc tham gia của cộng đồng vào nhà trường. Bên cạnh đó, chỉ đạo các trường tổ chức lớp học, trang trí lớp, xây dựng góc học tập, góc thư viện,…theo tinh thần VNEN.

Sau thí điểm trong năm học 2013 - 2014, năm học 2014 - 2015, thành phố sẽ nhân rộng mô hình VNEN đến các trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày trện địa bàn 5 huyện ngoại thành và những trường của các quận khác muốn tham gia.

Năm học 2015 - 2016, nhân rộng mô hình VNEN đến các trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày ở các quận/huyện còn lại.

Sở GD&ĐT đề nghị các quận/huyện tổ chức chỉ đạo, triển khai kế hoạch trên đến tất cả các trường tiểu học để có thể áp dụng mô hình VNEN với các mức độ khác nhau trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, không gây khó khăn cho cha mẹ học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội.

 Lập Phương