Bản in

Tiêu điểm

Thứ Tư, 16/10/2013 17:16

Thiếu nhiều giáo viên GD công dân đúng chuyên ngành

Thiếu nhiều giáo viên GD công dân đúng chuyên ngành

(GD&TĐ) - Hiện vẫn thiếu rất nhiều giáo viên giáo dục đạo đức - công dân được đào tạo đúng chuyên ngành, đặc biệt ở cấp THCS.

(GD&TĐ) - Hiện vẫn thiếu rất nhiều giáo viên giáo dục đạo đức - công dân được đào tạo đúng chuyên ngành, đặc biệt ở cấp THCS.
 

Đây là nội dung đáng chú ý tại kết quả Hội thảo quốc gia về giáo dục đạo đức - công dân trong giáo dục phổ thông Việt Nam do Bộ GD&ĐT công bố.  

Ít giáo viên trên chuẩn

Dù nguồn cung giáo viên Giáo dục công dân dồi dào hơn trước do nhiều trường ĐH sư phạm  và CĐ sư phạm mở thêm ngành Giáo dục Chính trị, Giáo dục công dân, nhưng trong thực tế, số giáo viên được đào tạo trên chuẩn cũng còn ít.

Các trường CĐ sư phạm chủ yếu đào tạo ghép môn (Văn - Giáo dục công dân, Sử - Giáo dục công dân...), trong đó Giáo dục công dân chỉ chiếm 30% thời lượng trong các chương trình đào tạo nên những giáo viên này ra trường chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy môn Giáo dục công dân. Do nhiều nguyên nhân, còn một bộ phận giáo viên chưa tâm huyết với nghề, chưa cập nhật được kiến thức mới, chưa quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá.

Lực lượng giảng viên ở các khoa, trường sư phạm cũng đang rất thiếu hụt về số lượng, hạn chế về chất lượng. Chương trình đào tạo giáo viên trong các trường sư phạm chậm đổi mới, chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá giáo dục đạo đức - công dân trong trường phổ thông; chất lượng đào tạo còn hạn chế. Công tác bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân được tiến hành thường xuyên nhưng chưa thật hiệu quả.

Phải coi cả 2 môn đều là chính

Khuyến nghị tại Hội thảo, đối với chương trình đào tạo giáo viên dạy 2 môn như Văn - Giáo dục công dân, Sử - Giáo dục công dân..., thì phải coi cả 2 môn đều là môn chính theo tỷ lệ 50% - 50%. Những giáo viên đã đào tạo theo chương trình với tỷ lệ  70% - 30% phải được đào tạo bổ sung để đạt tỉ lệ 50% - 50%.

Bên cạnh đó, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo giáo viên giáo dục đạo đức - công dân và các trường phổ thông để đảm bảo sự thống nhất trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng. Cũng như cần có sự phối hợp giữa các cơ sở đào tạo giáo viên Giáo dục công dân để xây dựng các chương trình, giáo trình dùng chung có chất lượng.

Bằng các giải pháp khác nhau, cần nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ, khắc phục tình trạng giáo viên dạy Giáo dục công dân mà không được đào tạo, bồi dưỡng về Giáo dục công dân.

Việc bồi dưỡng giáo viên cần tránh hình thức; gắn liền với đòi hỏi của thực tiễn đạo đức - công dân trong nhà trường và sát với từng đối tượng. Tăng cường tổ chức các Hội thi giáo viên giáo dục đạo đức - công dân giỏi để khuyến khích, trao đổi kinh nghiệm và nhân điển hình tiên tiến.

Hiếu Nguyễn

TIN LIÊN QUAN